W Rudach powstaje wielofunkcyjne boisko

boisko zso rudy

Boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę powstaje przy ZSO w Rudach.

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach Gmina Kuźnia Raciborska buduje boisko wielofunkcyjne. Przewidywany termin zakończenia robot to pierwsza połowa sierpnia 2017 roku.

- reklama -

Zaprojektowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy będzie posiadało pole do gry w piłkę nożną o wymiarach 26x46m, pole do gry w koszykówkę (na jednej połowie pola do gry w piłkę nożną) o wymiarach 15x30m oraz pole do gry w siatkówkę (na drugiej połowie pola do gry w piłkę nożną) o wymiarach 9x18m.

Celem projektu realizowanego przez gminę Kuźnia Raciborska jest wyrównanie szans mieszkańców terenów wiejskich w stosunku do mieszkańców z terenu miasta poprzez udostępnienie społeczności lokalnej nowej infrastruktury sportowej. Umożliwi ona rozwijanie nowych zainteresowań sportowych, a także poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Przyczyni się do uaktywnienia stylu życia społeczności lokalnej poprzez wzrost dostępności do nowej infrastruktury sportowej, co w efekcie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

Projekt realizowany jest przy udziale pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt kwalifikowalny projektu wynosi 364 980,34 zł, a wysokość dofinansowania – 232.236,00 zł.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here