Krzanowice: budowa kanalizacji ruszy we wrześniu [ZDJĘCIA]

Krzanowice

Prawie dwa lata będzie trwała budowa kanalizacji w Krzanowicach. Wykonawcą zadania jest firma Borbud z Raciborza. 

- reklama -

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krzanowicach zaprosiło mieszkańców miejscowości Krzanowice na spotkanie informacyjne, związane z realizacją projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice”. Spotkanie odbyło się 23 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele PWiK, Urzędu Gminy Krzanowice, inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót i mieszkańcy zainteresowani realizacją projektu.

Podczas spotkania omówiono zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach realizowanego projektu, terminy realizacji, zakres odtworzenia stanu istniejącego w pasie dróg, przyłącza do budynków. Prowadzący spotkanie Wojciech Błajda, prezes zarządu PWiK w Krzanowicach, w końcowej części prelekcji podkreślał jak ważne jest przyłączenie budynku do sieci kanalizacji i że przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków. Kończąc, przypomniał również jak ważna jest budowa kanalizacji dla gminy Krzanowice. – Problem niekontrolowanego zrzutu ścieków stanowi główną przeszkodę w harmonijnym rozwoju gospodarki gminy Krzanowice. Sytuacja taka powoduje obniżenie klas czystości wód (powierzchniowych i podziemnych), ma wpływ na zdrowie mieszkańców gminy i obniża jej atrakcyjność turystyczną – wyjaśniał.

O projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej V, działanie 5.1., poddziałanie 5.1.2. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 82,93% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice w obrębie ulic: Młyńskiej, Kolejowej, Sikorskiego, Ogrodowej, Opawskiej, Rynku, Zawadzkiego, Winnej, 15-go Grudnia, Tylnej, Polnej, Kwitka, Granicznej, Akacjowej, Krótkiej i Boruckiej (mapa – PWiK).

Zadanie obejmuje wykonanie:

– kolektorów grawitacyjnych o średnicy DN160 i DN200 o łącznej długości 4.653,60 mb,
– kolektorów tłocznych o średnicy DN90 i DN110 o łącznej długości 492,29 mb,
– tłoczni ścieków (4 szt.),
– przykanalików o średnicy DN160 o łącznej długości 1.490,20 mb. zakończonych systemową studzienką kanalizacyjną 425, w ilości 176 szt. wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, tymczasowymi i odtworzeniowymi.

Projekt zakłada zakłada wykonanie 176 szt. przykanalików do posesji o łącznej długości 1.490,20 mb zakończonych studzienką kanalizacyjną przyłączeniową (źródło: PWiK Krzanowice).

Rozpoczęcie robót ma nastąpić zgodnie z planem we wrześniu. Zaś zakończenie pod koniec lipca 2019 roku. Prace ruszą na wysokości ulicy Młyńskiej, gdzie będzie włączenie do istniejącej kanalizacji przy ul. Mikołaja.

Zadanie będzie realizować Przedsiębiorstwo Usługowe Borbud Sp. z o.o. z Raciborza za kwotę 5 569 599,25 zł. Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją zadania pełni Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Spółka z o.o. z Raciborza, które przedstawiło ofertę o wartości 104 427,00 zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej V, działanie 5.1., poddziałanie 5.1.2. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 82,93% kosztów kwalifikowanych.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

Fot. Andrzej Zieliński

Krystyna Stanik

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here