Kuźnia Raciborska: Robert Lewandowski już oficjalnie zastąpił Świerczewskiego

Robert_Lewandowski
Robert_Lewandowski

Z dniem 22 września Główny Urząd Statystyczny opublikował nową nazwę ulicy Karola Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, tj. ulicę Roberta Lewandowskiego. Zmiana to efekt tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

- reklama -

Z dniem 13.09.2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe nazwy niżej wymienionych ulic w Kuźni Raciborskiej, tj.:

– ul. Janka Krasickiego zmieniła nazwę na ul. Ignacego Krasickiego,

– ul. Nowotki zmieniła nazwę na ul. Leśna,

– ul. Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na ul. Kasztanowa,

– ul. Findera zmieniła nazwę na ul. Spacerowa.

W związku z powyższym, jeśli zmiana ulicy dotyczy przedsiębiorcy, który mieszka, jest zameldowany, prowadzi działalność gospodarczą, lub przechowuje dokumentację rachunkową pod adresem z nową nazwą ulicy – przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Wniosek o zmianę wpisu można złożyć:

1) on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2) w dowolnym urzędzie gminy – osobiście (w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 9) lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here