Nędza: Ogłoszono przetarg na odbiór śmieci

Nędza przetarg gospodarka komunalna
Ogłoszono przetarg na odbiór śmieci w gminie Nędza

Do końca roku odbiorem śmieci od mieszkańców zajmuje się w Nędzy PPHU „Komart” sp. z o. o. z Knurowa.

- reklama -

Firma, która zaproponuje najkorzystniejszą ofertę, zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w gminie Nędza od 1 stycznia do końca 2018 roku. Oferty w urzędzie gminy można składać do 9 października.

Firma wyłoniona w przetargu będzie świadczyć usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Nędza.

Firma musi zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć mieszkańców w worki do gromadzenia odpadów oznakowane zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie ze specyfikacją firma, która wygra przetarg ma prowadzić punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tej chwili i jeszcze do końca roku odbiorem śmieci od mieszkańców zajmuje się w Nędzy PPHU „KOMART” sp. z o. o. z Knurowa.

publ. /j/

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here