Urząd Miasta w Raciborzu ogłosił konkurs na stanowisko radcy prawnego

0
Urząd Miasta w Raciborzu szuka radcy prawnego
Urząd Miasta w Raciborzu szuka radcy prawnego

Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz przynajmniej rok doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

- reklama -

 

Raciborski magistrat ogłosił nabór na stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci muszą spełniać wymogi posiadania: wyższego wykształcenia prawniczego, uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzonych wpisem na listę radców prawnych oraz przynajmniej roku doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Wymagania obowiązkowe względem kandydatów to także obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia.

Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi komputerowego systemu informacji prawnej. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego należeć będzie: sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, udział w opracowywaniu i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych organów miasta, uzgadnianie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów udzielanych upoważnień, umów, porozumień, ugód, statutów i regulaminów, obsługa prawna sesji oraz komisji Rady Miasta, uczestnictwo w przetargach i rokowaniach oraz negocjowaniu umów. Monitorowanie procesu legislacyjnego oraz bieżące informowanie prezydenta miasta i jednostek organizacyjnych urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz koordynowanie obsługi prawnej urzędu. Dokumenty aplikacyjne można składać do 14.11.2017 r. w Biurze Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 32 7550663.

publ. /j/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here