Rok Odry w woj. Śląskim. Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą

Rok Odry w woj. Śląskim. Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą
Rok Odry w woj. Śląskim. Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto m.in. Program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Radni zdecydowali też, że 2018 rok będzie Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii oraz o zwiększeniu udziału mieszkańców województwa w jego zarządzaniu.

- reklama -

Na samym początku obrad uzupełniono porządek o dwa projekty uchwał, które zaraz potem radni przegłosowali. Jeden dotyczy ustanowienia przyszłego roku Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Drugi projekt z kolei nadawał kolejnym 12 miesiącom nazwę Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Polska jest już sygnatariuszem Porozumienia AGN, które ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Dodatkowo do współpracy w temacie renesansu polskich dróg śródlądowych Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło samorządy.

Jako pierwszy Rok Odry ustanowił samorząd województwa dolnośląskiego. Kolejne mają to w najbliższych planach.

Wśród kilkunastu przyjętych uchwał znalazła się ta zmieniająca Statut Województwa Śląskiego. Modyfikacja była konieczna, by mogła być realizowana inicjatywa mieszkańców województwa śląskiego zakładająca, że co najmniej 10 tys. z nich może przedłożyć projekt uchwały pod obrady sejmiku.

„Przepisy dotyczące inicjatywy mieszkańców spotkały się z pozytywną opinią Kancelarii Rady Ministrów” – zaznaczył Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Oddanie inicjatywy grupie mieszkańców jest bez wątpienia kolejnym krokiem w kierunku partycypacji, w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspólnego uczenia się demokracji” – przekonywał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Ponad to przyjęto m.in. uchwały w sprawie: oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu; zmiany Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi; regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zgody na używanie flagi Województwa Śląskiego.

publ. /ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here