Wojewoda Opolski Adrian Czubak odwiedził Kuźnię Raciborską [ZDJĘCIA]

kuznia raciborska
Paweł Macha, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska i Adrian Czubak, Wojewoda Opolski.

Spotkanie było związane z zakończeniem długo oczekiwanej inwestycji zamknięcia prawego wału rzeki Odry na granicy województw śląskiego i opolskiego.

2 stycznia w Kuźni Raciborskiej miała miejsce wizyta Wojewody Opolskiego, Adriana Czubaka. Spotkanie było związane z zakończeniem długo oczekiwanej inwestycji zamknięcia prawego wału rzeki Odry na granicy województw śląskiego (gmina Kuźnia Raciborska) i opolskiego (gmina Bierawa).

- reklama -

W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Potoniec, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Szczeponek (w imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka), Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha, Starosta Raciborski Ryszard Winiarski, Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, przedstawiciele kuźniańskiego i bierawskiego samorządu, Komendant Gminny OSP oraz pracownicy samorządowi.

Paweł Macha i Krzysztof Ficoń w imieniu mieszkańców, radnych i sołtysów gmin nadodrzańskich podziękowali Wojewodzie Opolskiemu za wybudowanie brakującego odcinka wału na granicy województw. Adrian Czubak zadeklarował kontynuowanie inwestycji ujętych w harmonogramie prac przeciwpowodziowych w gminie Bierawa. Potwierdził realizację prac projektowych kolejnego odcinka wału o długości ok. 2 km oraz rozpoczęcie prac budowlanych w terenie jeszcze w tym roku. Poruszono także temat Odrzańskiej Drogi Wodnej i jej wpływu na rozwój gmin na Opolszczyźnie i w Województwie Śląskim. Ponadto dyskutowano nad koncepcją kolejnej inwestycji przebiegającej przez granicę gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa tzn. Kanału Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeciwpowodziowych i retencyjnych zbiornika Kotlarnia, a tym samym poprawy stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here