Racibórz: Zmiana przepisów dotyczących użytkowania wieczystego

0
Urząd Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz. Fot. UM Racibórz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Raciborzu informuje o zmianach w związku ze zmianą przepisów dotyczących udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (art.74 ust.1, 1a i 1b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu informuje, że:

  • Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
  • Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r, poz.1383 i 1386 z późn.zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
- reklama -

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Brak wniosku w wymaganym terminie powoduje utratę uprawnienia. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz (II piętro , pokój nr 218, telefony 32 755 0669; 32 755 0740).

publ. /kp/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here