Ambulans pomiarowy jakości powietrza wkrótce w Raciborzu

Dym
Dym

Pojazd z masztem meteo zbada powietrze w mieście. Urząd Miasta rozmawia również z naukowcami, którzy prowadzą pomiary jakości powietrza na stacji w Studziennej.

Jak podkreśla Urząd Miasta, Racibórz wspiera i angażuje się we wszystkie akcje, projekty i programy zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej emisji. Jako jedne z pierwszych miast na Górnym Śląsku zaczęło finansować wymianę zatruwających powietrze pieców na ekologiczne źródła ciepła. Od samego początku istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta ze wsparcia finansowego w zwalczaniu smogu. Mocno angażuje się też w akcje edukacyjne.

- reklama -

– Miasto jest zainteresowane rzetelnym informowaniem mieszkańców o stanie naszego powietrza. Publikujemy zarówno prognozy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale współfinansowaliśmy także produkcję i montaż sieci czujników stworzonych przez Koło Naukowe Studentów Robotyki naszej PWSZ. Na pierwszym piętrze magistratu zainstalowaliśmy także czujnik firmy Airly, którego wyniki publikuje chociażby jeden z największych polskich portali internetowych onet.pl – wymienia UM. Teraz dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz partnera społecznego w postaci Raciborskiego Alarmu Smogowego powietrze w Raciborzu zbada ambulans pomiarowy jakości powietrza.

Pojazd ma 6,4 m długości, ok. 2,4 m szerokości i 3 m wysokości. Na dachu auta zainstalowany jest maszt meteo. Punkt pomiaru prowadzony przez mobilne urządzenie musi być reprezentatywny dla części ulicy nie mniejszej niż 100 m lub obszaru o powierzchni przynajmniej 200 m², obszaru o powierzchni kilku km² w przypadku pomiarów tła miejskiego. Specjaliści z WIOŚ podkreślają, że z uwagi na wysoki koszt ambulansu zasadne jest instalowanie go w miejscach zabezpieczonych przed dostępem do osób postronnych. Wskazany jest całodobowy dozór przez pracownika lub za pomocą środków technicznych (kamery i czujniki ruchu) oraz oświetlenie w porze nocnej ambulansu.

Urząd Miasta prowadzi również rozmowy z naukowcami z Instytutu Podstaw Inżynierii Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk, którzy od wielu lat prowadzą w Raciborzu pomiary jakości powietrza dzięki stacji zlokalizowanej w Studziennej. W tej sprawie Prezydent Miasta Mirosław Lenk rozmawiał w ubiegłym tygodniu z prof. Marianną Czaplicką (Marianna Czaplicka wchodziła w skład zespołu ekspertów, który pracował nad tzw. uchwałą antysmogową) i dr Krzysztofem Klejnowskim. Naukowcy zostali zaproszeni na lutową sesję Rady Miasta Racibórz.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here