Kwalifikacja wojskowa w powiecie raciborskim

Kwalifikacja wojskowa w powiecie raciborskim
Kwalifikacja wojskowa w powiecie raciborskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. przeprowadzona zostanie w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

- reklama -

 

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku na terenie powiatu raciborskiego zostanie przeprowadzona w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Stefana Okrzei 4 (budynek B), w okresie od 12 lutego do 12 marca, w godz. od 11:00 do 17:00. Swym obszarem obejmie wszystkie gminy powiatu raciborskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (Wn),

3) osób urodzonych w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiet urodzonych w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych albo będące studentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj