1% dla Stowarzyszenia „Dom” z Raciborza

0
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom” pomaga osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym. Organizuje różne formy terapii. 

- reklama -

 

Od stycznia 2014 roku Stowarzyszenie „Dom” prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu. Stanowi jednostkę wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo z obrębu powiatu raciborskiego. Jest ośrodkiem o charakterze terapeutycznym i samopomocowym. Dysponuje 35 miejscami dziennego pobytu. Zapewnia uczestnikom dostęp do świadczeń 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Rozwija zainteresowania i indywidualne uzdolnienia poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Aktywizuje i zwiększa zaradność życiową, rozwija umiejętności niezbędne do codziennego życia. Pomaga kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie. Integruje ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym. Realizuje program pomocy rodzinom uczestników w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych. Prowadzi poradnictwo socjalne. Przeciwdziała dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z upośledzeniem umysłowym.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here