Krzanowice: Nabór wniosków o wymianę kotłów c.o.

Ogrzewanie
Ogrzewanie

Na ten rok w Krzanowicach zaplanowano 50 modernizacji. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków.

W terminie od 12 lutego do 23 lutego w Krzanowicach przeprowadzony zostanie nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Ma to związek z podjętą przez Radę Miejską w Krzanowicach 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIII/214/2017 w sprawie określenia zasad dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Krzanowice, realizowaną w ramach „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice”.

- reklama -

W 2018 r. zaplanowano 50 modernizacji. Uprawnione do dofinansowania są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz posiadające zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w pokoju nr 9 oraz na stronie internetowej Gminy Krzanowice www.krzanowice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”. Wnioski wypełnione na innym wzorze niż te udostępnione przez Gminę Krzanowice nie będą rozpatrywane. Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach w pokoju nr 9 na parterze w godzinach pracy Urzędu. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie elektronicznej (e-mail, fax) lub przesyłki pocztowej.

Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
– aktualny, nie starszy niż trzy miesiące odpis z Księgi Wieczystej,
– zdjęcia obecnego źródła ciepła (2-3 zdjęcia w formie papierowej – tabliczki znamionowej i całego kotła),
– wstępną opinię kominiarską, (dopuszcza się uzupełnienie tego dokumentu w późniejszym terminie),
– w przypadku współwłasności Wnioskodawca załącza do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do ich reprezentowania przez Wnioskodawcę w ramach Programu.

Bliższe informacje uzyskać można w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu 32 4108202.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here