Prezydent Raciborza odwiedził miasto partnerskie – Leverksuen

Prezydent Raciborza odwiedził miasto partnerskie - Leverksuen
Prezydent Raciborza odwiedził miasto partnerskie - Leverksuen

Mirosław Lenk z radnymi: Tomaszem Cofałą i Eugeniuszem Wyglendą był gościem burmistrza Leverkusen Uwe Richratha. Podczas wizyty rozmawiano m.in. o współpracy Raciborza z Leverksuen.

- reklama -

 

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego i stworzenie w ten sposób nowej dzielnicy miasta Opladen; kolorowy, głośny karnawał w którym uczestniczą niemal wszyscy mieszkańcy; pomysły na współpracę trójstronną z partnerskim Villeneuve d’Ascq we Francji i sięgnięcie po fundusze „Trójkątu Weimarskiego” na realizację wspólnych projektów – to najbardziej inspirujące wydarzenia i rozmowy jakich podczas pobytu w dniach od 7 do 10 lutego doświadczyła raciborska delegacja z prezydentem miasta Racibórz Mirosławem Lenkiem na czele w Leverksuen. Prezydentowi towarzyszyli radni: Tomasz Cofała i Eugeniusz Wyglenda.

Leverksuen jest miastem partnerskim Raciborza od 2002 roku. Była to pierwsza od 2012 roku wizyta prezydenta w Nadrenii Północnej – Westfalii. Upływ czasu pozwolił wyraźnie zauważyć zmiany jakie dokonują się w mieście. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w Leverkusen jest rewitalizacja terenów pokolejowych realizowana w partnerstwie publiczno – prywatnym. Na 42 ha terenie powstają nowe osiedla, usługi i towarzysząca im infrastruktura drogowa. W mikroskali, podobne rozwiązanie Racibórz zastosował wiele lat wcześniej, sprzedając tereny po byłym kąpielisku na ul. Bema. – Zmieniliśmy wtedy plan zagospodarowania przestrzennego i choć nie zastosowaliśmy wprawdzie partnerstwa publiczno – prywatnego (w tej formule zrealizowaliśmy Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych), to zobowiązaliśmy inwestora do wybudowania w ciągu pięciu lat trzech segmentów mieszkalno-usługowych o powierzchni 4 tys. m2. Realizując przedsięwzięcie, zastosowaliśmy zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowej. W efekcie powiększył się zasób mieszkaniowy gminy i zwiększyły wpływy z tytułu podatków od nieruchomości – przypomina prezydent Mirosław Lenk. Należ pamiętać, że Leverkusen to inna skala miasta. Mieszka tam 160 tys. mieszkańców. Jednak jak podkreśla urząd – warto rozważyć podobne rozwiązanie przy próbie rewitalizacji terenów pomiędzy Dworcem PKP, kanałem Ulga i Ostrogiem.

Wizyta raciborskiej delegacji w Nadrenii Północnej – Westfalii zbiegła się z czasem karnawału, który w tamtym regionie świętuje się wyjątkowo hucznie. – Niemcy fantastycznie potrafią się bawić, wszyscy się przebierają – z burmistrzem na czele, spotykają, rozmawiają i śpiewają. Początkowi karnawału towarzyszy swoiste przedstawienie: polegające na przekazaniu kluczy do miasta księciu karnawału. Odbywa się to w drodze niezwykle zabawnych potyczek: najpierw słownych potem zręcznościowych, którym przygląda się spora publiczność. Później mieszkańcy świętują w czasie biesiady karnawałowej. Na scenie prezentują się kabarety, lokalne zespoły. My także mamy swoje zabawy karnawałowe, zanikające już powoli tradycje, takie jak pogrzebanie basa, czy wodzenie niedźwiedzia. Może warto na nie postawić i z dzielnicy miasta Studziennej, czy pobliskich miejscowości przenieść je do centrum Raciborza? – zastanawia się prezydent Mirosław Lenk i zapewnia, że tematem spróbuje zainteresować stowarzyszenia przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych i być może LKS-ów.

Podczas spotkań nie brakowało rozmów o dotychczasowej współpracy. Włodarze przyznali, że sprawdza się partnerstwo szkół, wymiana sportowa, prowadzone są działania turystyczne. Z kolei – nowym kierunkiem mogłaby być współpraca trójstronna z partnerskim Villeneuve d’Ascq we Francji, dzięki której możliwe byłoby sięgnięcie po fundusze na realizację wspólnych projektów w ramach współpracy Państw Trójkąta Weimarskiego.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj