Gmina Nędza rozstrzygnęła konkursy na zadania publiczne

0

Gmina Nędza rozdzieliła pieniądze dla podmiotów działających na jej terenie. Odbyły się konkursy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezdomności oraz kultury i sztuki. Jakie organizacje otrzymały dotacje?

- reklama -

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych sześciu konkursów Gmina Nędza w 2018 roku w budżecie zabezpieczyła 257.700,00 zł. Jednak na dwa konkursy nie wpłynęły żadne oferty: przeciwdziałanie bezdomności oraz wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.

1. Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL” – 2.000,00 zł.;
– Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” – 5.000,00zł.;
– Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza – 34.400,00 zł.;
– Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Babice – 9.400,00 zł.;
– Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskich – 14.800,00 zł.;
– Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” Zawada Książęca – 15.000,00 zł.

2. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
– Uczniowski Klub Sportowy „ ZRYW” – 5.000,00 zł.
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL” – 8.000,00 zł.;
– Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin – kwota 1.000,00 zł.;
– Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza – kwota 24.000,000 zł.;
– Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskich – kwota 8.500,00zł.;
– Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” Zawada Książęca – kwota 5.500,00 zł.

3. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
– Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – 2.000,00 zł.;
– Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry – 500,00 zł.;
– Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin – 6.250,00 zł.;
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj Dziś i Jutro „BAJTEL” – 5.350,00 zł.;
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego – 2.000,00 zł.

Przypomnijmy, że wcześniej rozstrzygnięto też konkurs za realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Jedyną ofertę złożył Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja w Nędzy. Na realizację zadania otrzymał kwotę 91.500,00 zł.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here