Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej w Kuźni Raciborskiej [ZDJĘCIA]

Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej w Kuźni Raciborskiej.

Na terenie województwa śląskiego pojawi się kilka batalionów WOT, z czego ten w byłej szkole w Kuźni Raciborskiej ma powstać jako jeden z pierwszych.

7 marca Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie starosty Ryszarda Winiarskiego i burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Pawła Machy z dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Darią Kolonko. Dotyczyło uzgodnienia przebiegu dotychczasowych prac mających na celu przygotowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska oraz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany. W wyniku zamiany Skarb Państwa stanie się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej (oznaczonej działką 159/12 km1 o powierzchni 1,4692 ha), która zostanie przekazana w trwały zarząd na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. RZI ulokuje tam jeden z batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej.

- reklama -

Burmistrz Paweł Macha zadeklarował gotowość do dokonania zamiany, natomiast starosta Ryszard Winiarski przedstawił harmonogram prac niezbędnych do przygotowania katalogu kilkudziesięciu działek będących przedmiotem transakcji ze strony Skarbu Państwa. Na koniec czerwca tego roku ustalony został wstępny termin zawarcia umowy.

wot kuznia raciborska

Kolejne spotkanie dotyczące zamiany działek odbyło się 8 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, po nim nastąpiła wizja lokalna. Uczestnikami spotkania byli: starosta Ryszard Winiarski, dowódca 13. Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, zastępca dowódcy Brygady ppłk Piotr Wielogórski, mjr Krzysztof Szmyt zastępca Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, kpt Mariusz Kamiński z WKU Rybnik, burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Podczas spotkania przedstawiono ustalenia z 7 marca i jednocześnie w celu przyśpieszeniu prac adaptacyjnych zaproponowano w celu przyśpieszeniu prac adaptacyjnych nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na mocy użyczenia. Dowódca 13. Śląskiej Brygady WOT oświadczył, że decyzja o lokowaniu batalionu w Kuźni Raciborskiej została podjęta w listopadzie 2017 roku. Na terenie województwa śląskiego powstanie od trzech do pięciu batalionów WOT, z czego ten w Kuźni Raciborskiej ma powstać jako jeden z pierwszych. Wszystkie strony obecne na spotkaniu zadeklarowały pełną współpracę w temacie tworzenia batalionu WOT.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here