Budowa chodnika w Jankowicach coraz bardziej realna

Powstanie chodnika w Jankowicach coraz bardziej realne
Powstanie chodnika w Jankowicach coraz bardziej realne

Postępują prace projektowe i inne związane z nimi działania dotyczące przebudowy nawierzchni DW 919 na terenie Jankowic wraz z budową brakującego odcinka chodnika i dostosowaniem już istniejących odcinków chodnika do obowiązujących normatywów.

- reklama -

 

Jak informuje Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej – postępują prace projektowe i inne związane z nimi działania dotyczące przebudowy nawierzchni DW 919 na terenie Jankowic wraz z budową brakującego odcinka chodnika i dostosowaniem już istniejących odcinków chodnika do obowiązujących normatywów.

– 19 kwietnia na sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na rzecz Województwa Śląskiego. Mówiąc prościej radni przyjęli projekt uchwały przedłożonej przez burmistrza a przygotowanej na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego. Przekazane właścicielowi drogi działki stanowią część pasa drogowego DW919 a cała procedura ma na celu uregulowanie stanu prawnego wspomnianego pasa. Zarząd Dróg Wojewódzkich może bowiem prowadzić prace projektowe na nieswoim gruncie, ale już nie może na takim gruncie prowadzić prac budowlanych. Radni przekazali na rzecz Województwa Śląskiego działki nr: 300 o powierzchni 0,1040 ha, 301 o powierzchni 0,0049 ha, 244 o powierzchni 0,0446 ha, 204 o powierzchni 0,0224 ha i część działki nr 244 o powierzchni około 0,0072 ha. Szybka odpowiedź władz Gminy Kuźnia Raciborska na wniosek Marszałka i jednogłośna aprobata projektu uchwały wyrażona głosami kuźniańskich rajców ma na celu maksymalne skrócenie procedur i rozpoczęcie realizacji jakże potrzebnej dla bezpieczeństwa mieszkańców Jankowic inwestycji – wyjaśnia urząd.

źródło: FB Kuźnia Raciborska

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj