Gmina Krzyżanowice zaprasza na rajd rowerowy

0
Rajd rowerowy dookoła Gminy Kornowac
Rajd rowerowy dookoła Gminy Kornowac

Podczas 4. Rajdu Rowerowego Partnerskich Gmin nastąpi otwarcie sezonu rowerowego. Sprawdź szczegóły rejestracji uczestników.

- reklama -

 

Gmina Krzyżanowice zaprasza na 4. Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin, który odbędzie się 2 czerwca. Rejestracja uczestników rajdu przy Wiejskim Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (ul. Fabryczna) o godz. 9:30. Trasa ok. 40 km: Chałupki (WCWiR), Paseky, Silherovice, Hat, Darkovicky, Vresina, Pist, Owsiszcze, Krzyżanowice, Hat, Rudyszwałd, Zabełków, Chałupki (WCWiR).

REGULAMIN Rajdu Rowerowego
Organizator: Urząd Gminy Krzyżanowice, adres: 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, telefon: 32 419 40 50, fax: 32 419 42 34, www.krzyzanowice.pl, [email protected]
Nazwa imprezy: 4. Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin
Cele imprezy:
1. Popularyzacja turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych i tras rowerowych gminy
Krzyżanowice oraz czeskich gmin: Hať, Šilheřovice, Darkovice, Vřesina oraz Píšť.
2. Promocja imprez turystycznych jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku.
3. Popularyzacja wiedzy na temat przyrody, zabytków i historii.
Miejsce i termin imprezy
1. Miejsce startu – Chałupki, ul. Fabryczna
2. Meta Rajdu – Chałupki, ul. Fabryczna
3. Termin Rajdu – 2 czerwca 2018 r.
Planowany przebieg rajdu:
1. 9
30 – ZBIÓRKA uczestników i rejestracja.
2. 1000 – START, przebieg trasy: Chałupki (WCWiR) – Paseky (CZ) – Šilheřovice (CZ) – Hať (CZ) –
Darkovice (CZ) – Vřesina (CZ) – Pišť (CZ) – Owsiszcze – Krzyżanowice – Hať (CZ) – Rudyszwałd –
Zabełków – Chałupki (WCWiR)
3. ok. 14
00 – META.
Warunki uczestnictwa w Rajdzie:
1. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2018 r. do godz. 10:00. Rejestracja uczestników: osobiście w Urzędzie Gminy (pok. 21), e-mailem na adres: [email protected] lub telefonicznie 32 419 40 50 w.131/106. W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer kontaktowy.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane jest również wypełnienie karty uczestnictwa dla osoby niepełnoletniej.
3. Prawo do startu w rajdzie mają osoby:
a) pełnoletnie;
b) grupy zorganizowane przez szkołę – w tym wypadku uczniowie powinni posiadać kartę
rowerową oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;
c) dzieci nie posiadające karty rowerowej oraz młodzież do 16 roku życia, może
uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna;
d) młodzież od 16 do 18 roku życia posiadająca kartę rowerową.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników nieletnich
na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników Rajdu.
6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestniczące w Rajdzie muszą posiadać kask ochronny.
7. Zaleca się posiadanie zabezpieczenia do roweru – zamknięcia roweru (np. kłódka).
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby nie przestrzegające Regulaminu.
Informacje dodatkowe:
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, czy zniszczony sprzęt uczestników Rajdu (w tym za rowery).
3. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ubezpieczenie OC i NW.
4. Na mecie Rajdu dla uczestników przewidziany jest ciepły posiłek.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu i szkody wynikłe w stosunku do uczestników Rajdu i osób trzecich.
6. Organizator zapewnia opiekę opiekunów poszczególnych grup (osoba pełnoletnia).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here