Remont stacji Racibórz. Ogłoszono nowy przetarg

Stacja Racibórz
Stacja Racibórz

Na raciborskiej stacji kolejowej znajdą się windy, nowe ławki, wiaty i tablice informacyjne. Będzie ona dostosowana do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania.

Ogłoszono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków w ramach projektu inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (granica państwa)”. Jak podkreślają PKP Polskie Linie Kolejowe, stacja po przebudowie będzie wygodniejsza, bardziej funkcjonalna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Planowane są windy, podwyższone perony oraz wyposażenia ważne dla pasażerów: nowe ławki, wiaty, tablice informacyjne.

- reklama -

Poprawi się też przepustowość stacji i przyległych szlaków kolejowych dzięki zastosowaniu nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wymianie rozjazdów i przebudowie układu torowego.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to październik 2019 r. Szacunkowy koszt przygotowania dokumentacji to 4 mln zł.

W tej chwili trwają prace na odcinku Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice. Wykonawca wymienił już 10 km torów oraz remontuje 17 obiektów inżynieryjnych m.in. most na rzece Psina o długości 91 m. Większy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Bezpieczniej będzie także na przejazdach kolejowo-drogowych.

Tworków
Tworków

PLK przebudowują stacje Nędza i Kuźnia Raciborska oraz przystanki osobowe Dziergowice i Tworków. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji osiem odnowionych peronów z wiatami i nowym oświetleniem, systemem oznakowania oraz nagłośnieniem. W czerwcu zostanie zakończony remont peronów na przystanku Dziergowice.

Poziom bezpieczeństwa zwiększy modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i przebudowa 15 przejazdów kolejowo-drogowych. Monitoring na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami zapewni lepszy nadzór w ruchu drogowym. W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie w sumie ok. 35 km linii kolejowej oraz 28 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów). Kompleksowo zostanie również wymieniona sieć trakcyjna.

– Rewitalizacja linii nr 151 Kędzierzyn-Koźle – Chałupki to istotna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Śląsku, która usprawni ruch kolejowy w bardzo ważnym społecznie i gospodarczo regionie. Transport koleją będzie bardziej konkurencyjny, ponieważ skróci się czas przejazdu dla podróżnych oraz czas transportu towarów – podkreśla PKP PLK. Efektem tych prac będą lepsze połączenia pasażerskie i szybszy przewóz towarów przez granicę w Chałupkach. Projekt o wartości ponad 70 mln zł jest finansowany ze środków budżetowych. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2018 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn: „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Chałupki (granica Państwa)” szacowanego na ponad 194 mln zł, finansowanego z budżetu państwa.

Szlak Kuźnia Raciborska – podg. Turze
Szlak Kuźnia Raciborska – podg. Turze

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj