Sołectwa z powiatu raciborskiego dostaną pomoc finansową

Krzyżanowice
Krzyżanowice

Na liście rankingowej zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego znalazły się gminy: Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Kornowac.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowały zadania inwestycyjne. W budżecie województwa zarezerwowano na ich wsparcie ok. 4,8 mln zł.

- reklama -

Na liście rankingowej znalazły się 343 projekty do otrzymania wsparcia z budżetu Województwa Śląskiego, w tym z czterech gmin powiatu raciborskiego. Projekty z gminy Krzanowice to: budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnym w Bojanowie, zagospodarowanie rynku w sołectwie Moravia, przebudowa placu przy Domu Kultury w Borucinie na cele społeczne, przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Babiej Góry w Pietraszynie służącej mobilności komunikacyjnej mieszkańców i zagospodarowanie centrum miejscowości Wojnowice. Zadania w gminie Krzyżanowice to: budowa placu zabaw oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie i zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław. Pietrowice Wielkie natomiast chcą: wybudować chodniki przy ul. Krawieckiej w Pietrowicach Wielkich, przy ul. Długiej w Sambrowicach, przy ul. Wiejskiej w Gródczankach i ul. Widokowej w Żerdzinach, ubiegały się też o wsparcie przy organizacji dożynek gminnych. Projekt sołectwa Pogrzebień w gminie Kornowac to zagospodarowanie terenu – utwardzenie terenu wraz z utwardzeniem istniejącego zjazdu przy ul. Grabowej w Pogrzebieniu.

Dofinansowanie zadań nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej 25 czerwca 2018 roku.

Do pobrania: Lista rankingowa zadań.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here