Gmina Nędza będzie mieć oczyszczalnię ścieków

1
Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Nędza
Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków to przełomowy i długo wyczekiwany moment.

W dniu dzisiejszym 14.06.2018 w Urzędzie Gminy Nędza podpisano umowę na budowę oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowe, która będzie obsługiwała gminę. Będzie to potężna, wielomilionowa inwestycja.

Całkowita wartość projektu to 9.572.618,79 zł – przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej – 4.688.248,76 zł, wkładzie własnym Gminy – 3.418.155,83 zł oraz wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.466.214,20 zł. Gmina Nędza oraz Województwo Śląskie umowę na dofinansowanie podpisały jeszcze w ubiegłym roku. W ogłoszonym przez Gminę przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Reddo Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjnych z Gliwic oraz Stalbudom Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość oferty to 8.593.485,81 zł brutto a termin zamówienia – 30 kwiecień 2020 roku.

- reklama -

To bardzo wyczekiwana inwestycja. Na terenie gminy Nędza nie ma na ten moment kanalizacji i oczyszczalni ścieków. – Większość mieszkańców póki co jest zmuszona do korzystania z szamb i wywożenia ścieków do oczyszczalni w Kuźni Raciborskiej albo Raciborzu. To często stare, spękane, a więc i nieszczelne obiekty. Ścieki mogą przesiąkać przez ich ściany i przedostawać się do gleby – mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. Właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków może zapewnić sieć kanalizacyjna. Jej budowa dla niewielkich gmin jak Nędza to ogromny wysiłek finansowy i stanowi poważną część rocznego budżetu.

Gmina Nędza podpisała umowę na budowę oczyszczalni ścieków

Z kolei warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz było osiągnięcie efektu ekologicznego czyli faktycznego oczyszczania ścieków, co było niemożliwe przy braku możliwości pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków. Dlatego część sieci kanalizacyjnej położonej najbliżej planowanej oczyszczalni ścieków Gmina zmuszona była budować wyłącznie z własnych środków.
Rozwiązanie problemu jest tym bardziej istotne, że gmina Nędza położona jest na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych. – Podłączając się do kanalizacji wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów, podnosimy wartość swojej nieruchomości, poprawiamy standard życia i dbamy o środowisko naturalne – dopowiada wójt Iskała.

oprac./A/

fot. Urząd Gminy Nędza

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here