Zenon Stube z tytułem i medalem „Zasłużony dla Miasta Raciborza”

Zenon Stube. Fot. Zamek Piastowski w Raciborzu
Zenon Stube. Fot. Zamek Piastowski w Raciborzu

Powiększa się grono zasłużonych raciborzan. Podczas czerwcowej sesji rady miasta radni zadecydowali o nadaniu tego zaszczytnego wyróżnienia dla Zenona Stube, mającego ogromne zasługi na polu walki z bezdomnością i uzależnieniami.

Zenon Stube to instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, społeczny kurator sądowy, animator zmian społecznych, przez ponad 25 lat pracujący z osobami bezdomnymi, wieloletni Kierownik Domu dla Bezdomnych „ARKA N”, terapeuta, prekursor działań pomocowych wobec osób wykluczonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie naszego miasta. Współautor, wielokrotnie nagradzanego i przez wiele lat z powodzeniem realizowanego przez miasto Racibórz, „Programu Wychodzenia z Bezdomności”. Od 1985 roku niepijący alkoholik (SPP – czerwiec 1987 r.), od 1986 roku, przez wiele kolejnych lat, członek Terenowej obecnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu. Aktywny terapeuta grup samopomocowych do spraw uzależnień.

- reklama -

Prowadził działalność szkoleniową szczególnie w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej dla pracowników socjalnych. Współpracował z Fundacją im. Stefana Batorego w realizacji zadań w kraju i za granicą od początku jej założenia. Realizował programy profilaktyczne w zakładach pracy jako wykładowca. Wieloletni, aktywny członek wspólnot lokalnych AA, współprowadzący warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, aktywnego poszukiwania pracy i profilaktyki uzależnień w zakładach pracy. Realizator Programów Pracowniczych w Zakładach Pracy w kraju i za granicą. Członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej w Gorzycach. Koordynator Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski oraz profilaktycznej, ogólnopolskiej inicjatywy promującej abstynencję i aktywność fizyczną. Idea ta zrodziła się w Raciborzu i tutaj już po raz dwudziesty jest realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz, Starostwem Powiatowym w Raciborzu oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez dziesięć lat główny organizator festynu prozdrowotnego „Rowerem ku zdrowiu” wieńczącego rajd.

Nie ma cienia przesady w twierdzeniu, że przez te minione lata Zenon Stube dla osób z problemami (uzależnień, bezdomności, przemocy w rodzinie) w Raciborzu i powiecie raciborskim to człowiek – ikona, symbol niezłomności i wytrwałości na trzeźwej drodze życia, najlepszy przykład, jak właśnie trzeźwość odmienia życie i nadaje mu sens. Świadectwo własnej trzeźwości oraz niestrudzona, wielopłaszczyznowa aktywność na rzecz dzielenia się nim, a przez to wymiernej pomocy drugiemu człowiekowi stały się inspiracją, motywacją i zachętą do zerwania z nałogiem, pokonania życiowych sytuacji kryzysowych, do podjęci pracy nad życiem bez nałogów, do trwania w trzeźwości dla bardzo wielu osób. I to dla tychże był przez te wszystkie lata gotowy do pomocy codziennie, przez 24 godziny na dobę zawsze pod telefonem gotów, by wspierać w trudnych momentach i nakłaniać do podjęcia dobrych życiowych zmian.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały rady miasta, bez wątpienia warto promować raciborzan takich jak Zenon Stube, ogarniając pamięcią wszystko to, czego dla problemu trzeźwości i bezdomności w minionych długich i pracowitych latach dokonał. Nieczęsto wszak zdarza się, że ktoś z taką pasją, zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz innych, a przy tym promocję trzeźwego, zdrowego stylu życia uwiarygodnia przykładem własnego życia. Uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla Miasta Raciborza” będzie zatem symbolicznym, bardzo mocnym wskazaniem jakie postawy, jacy ludzie stanowią wzór i najwartościowszą „tkankę” lokalnej, raciborskiej społeczności , a także okazją do podziękowania za wieloletnią, głęboko prospołeczną pracę na rzecz miasta i jej mieszkańców.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

/br/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj