Nauczyciele świętowali na Zamku Piastowskim

dzien_nauczyciela zamek piastowki (4)
Podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej na Zamku Piastowskim zebrali się obecni i byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych. W święcie wzięli udział także posłowie, radni powiatowi, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych i instytucji współpracujących ze szkołami.

15 października, w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w ten szczególny dzień roku, wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożone zostały życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodzieży. Następnie z udziałem zaproszonych gości wręczone zostały doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny.

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 462 nauczycieli oraz 146 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy oni pracują dla ponad 3500 uczniów i wychowanków. Starosta Ryszard Winiarski przywitał przybyłych na uroczystość oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji złożył serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy. Podkreślił, że tegoroczna uroczystość jest jego ostatnią jako starosty i że w całej mijającej kadencji starał się sukcesywnie wspierać działania poprawiające warunki pracy uczniów i nauczycieli w szkołach powiatowych.

- reklama -

Z kolei wicestarosta Marek Kurpis przypomniał o zmianach w sieci szkół powiatowych, które były wprowadzane w ostatnich latach, a które były efektem krajowej reformy oświaty. Podkreślił, że oświata na szczeblu powiatu poradziła sobie z niżem demograficznym oraz, że szkoły są przygotowywane na przyjęcie w 2019 podwójnego rocznika uczniów. Przypomniał też największe projekty powiatu realizowane ze środków zewnętrznych tj. utworzenie 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia, staże i praktyki organizowane dla uczniów.

Oficjalną część uroczystości starosta rozpoczął od wręczenia nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom. W 2018 r. nagrodę otrzymali:

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu:
– Bożena Dworak – nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa
– Bogumiła Jankowska – nauczyciel języka polskiego
– Sybilla Weleda – Krężlewska – nauczyciel języka niemieckiego i biologii.

Z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu:
– Judyta Bortel – nauczyciel języka niemieckiego i przedsiębiorczości
– Irena Krawczyk – nauczyciel j. niemieckiego
– Joanna Opiela – nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego
– Alicja Wróbel –  nauczyciel języka angielskiego.

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
– Joanna Depta – Ładak – nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych i biologii
– Anna Dębczak – nauczyciel fryzjerskich przedmiotów zawodowych
– Wojciech Kornel – nauczyciel matematyki i informatyki.

Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu:
– Dorota Cyron – nauczyciela  języka polskiego i angielskiego
– Dorota Lucia – nauczyciel  bibliotekarz
– Marek Chrobok – wicedyrektor oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
– Agnieszka Wereszczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych
– Zygmunt Kobylak – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu:
– Anna Kuska – Woch – nauczyciel  biologii
– Małgorzata Klar – Dziewit – nauczyciel matematyki.

Z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu:
– Małgorzata Janiga – psycholog.

Z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu:
– Regina Bernat – nauczyciel tańca towarzyskiego.

Z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu:
Beata Sitkiewicz – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

Z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:
Martyna Wojciechowska – Urban – pedagog
Janusz Klejny – wicedyrektor i wychowawca.

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego otrzymali dyrektorzy:
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – Marzena Kacprowicz
– Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu – Agnieszka Busuleanu – Jaksik
– II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Marek Ryś
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu – Jacek Kąsek
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – Sławomir Janowski
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu – Łukasz Kandziora
– Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu – Artur Krawiec
– Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach – Rafał Lazar.

Po raz czwarty wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody otrzymali:
Agata Maksymczak – sekretarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
Marek Wilk – główny księgowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  w Raciborzu.

Ponadto starosta raciborski przyznał nagrodę specjalną za zasługi dla powiatowej oświaty. W tym roku nagrodę otrzymała Ewa Konopnicka długoletnia dyrektor oraz nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Laureatka nagrody specjalnej starosty w tym roku otrzymała również najwyższe wyróżnienie w dziedzinie oświaty – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W 2018 r. 10 nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty nastąpiło w Czerwionce-Leszczynach 5 października br.

Podczas dzisiejszej uroczystości starosta wręczył listy gratulacyjne, które otrzymali:
Katarzyna Kwiotek – nauczyciel wiedzy o kulturze i historii sztuki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
Romana Adamczyk – nauczyciel geografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
Marta Benedykt – pedagog w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Ilona Macyszyn – nauczyciel języka angielskiego  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Nadieżda Gryckiewicz – psycholog w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
Karolina Symko – nauczyciel przedmiotów z zakresu terapii ręki, funkcjonowania osobistego i społecznego i przysposobienia do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu
Iwona Hazuka – Nosal – nauczyciel prowadzący świetlicę oraz koło dziennikarskie w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu
Mariusz Twaróg – wicedyrektor oraz nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
Remigiusz Luterek – nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach
Tomasz Wojtas – nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu złożyli zaproszeni goście.

Wśród nich poseł Gabrielę Lenartowicz kierowała w kierunku grona pedagogicznego tradycyjne słowa podziękowania i gratulacje. Podkreśliła jak ważną misję realizują nauczyciele w edukacji społeczeństwa, nie pomijając przy tym ciągłego doskonalenia własnych umiejętności. Wszystkim pracownikom oświaty życzyła również satysfakcji w wykonywanej pracy.

Następnie głos zabrał poseł  RP Czesław Sobierajski, który gratulował nauczycielom cierpliwości w pracy z uczniami i wielkiego zaangażowania w pracę pedagogiczną. Przedstawił zawód nauczyciela jako wyjątkowy, który niesie ze sobą wielką odpowiedzialność za treści przekazywane młodemu pokoleniu.

Prezydent Raciborza Mirosław Lenk podziękował dyrektorom szkół za współpracę pomiędzy szkołami powiatowymi i gminnymi. Zaznaczył, że nauczyciele to chyba najliczniejsza grupa zawodowa w kraju (ok. 500 tyś. osób) dlatego też zasługuje na większe docenienie. Życzył satysfakcji z pracy – także materialnej, uznania w oczach uczniów, rodziców oraz innych grup społecznych. Złożył też specjalne życzenia i przekazał kwiaty dla Ewy Konopnickiej laureatki nagrody specjalnej starosty raciborskiego za zasługi dla powiatowej oświaty.

W imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny odczytała Beata Szołtysek wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, która przekazała najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom. Życzyła siły i pasji w samodoskonaleniu umiejętności wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Na koniec życzenia dla nauczycieli i pracowników samorządowych w imieniu emerytowanych nauczycieli złożyła Aleksandra Jańska.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił koncert smyczkowy.

oprac./R/

fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj