Młodzież z Mechanika na praktykach w Rafamecie

Mechanik uczniowie praktyki Rafamet

Firma RAFAMET S.A. ponownie zawarła współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, czego efektem są praktyki realizowane przez młodzież w firmie.

RAFAMET objął patronatem klasy CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, które kształcą w zawodzie technik mechanik. W ramach tej współpracy grupa siedemnastu uczniów przez pięć tygodni będzie poznawała poszczególne etapy budowy maszyn i specyfikę pracy firmy.

- reklama -

– Po rozmowie z przedstawicielami spółki doszliśmy do wniosku, że obszarów współpracy jest znacznie więcej. Dowodzą tego także ankiety, które przeprowadziliśmy wśród uczniów w szkole. Chcieliśmy przekonać się, jakie są wizje zawodowe uczniów po zakończeniu szkoły średniej. Jak się okazało, nie wszyscy zamierzają wyjechać na Zachód; pewna grupa osób chce studiować dziennie, ale jest też znacząca grupa uczniów, którzy zamierzają pracować na lokalnym rynku albo też pracować, a przy tym kształcić się w systemie wieczorowym lub zaocznym – mówi Mirosław Uliczka, wicedyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ds. kształcenia zawodowego.

– Wiemy, że obecnie szczególnie popularne są takie kierunki jak technik informatyk, czy technik mechatronik, ale lokalny rynek pracy poszukuje także absolwentów w tradycyjnych zawodach, takich jak technik mechanik, czy technik elektryk. Właśnie na potrzeby „odrodzenia się” tych kierunków chcemy kształcić młodzież w zawodzie technik mechanik. Myślę, że taka jest istota kształcenia zawodowego: nie mamy zasilać urzędu pracy, ale firmy na lokalnym rynku – dodaje Mirosław Uliczka.

W podobnym tonie wypowiada się Sławomir Janowski, dyrektor szkoły. – Istotą pracy szkół technicznych i zawodowych jest współpraca z pracodawcami. Może ona polegać m.in. na organizowaniu wizyt studyjnych uczniów w zakładach pracy, czy realizacji praktyk oraz staży zawodowych. Największe efekty pozwala uzyskać współpraca przybierająca formę klasy patronackiej, jaką nawiązaliśmy z firmą RAFAMET – podkreśla dyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Uczniowie co tydzień będą pracować w innej brygadzie, dzięki czemu poznają specyfikę poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Uczniowie już jako praktykanci wykonują pracę w brygadach montażowo – ślusarskich, zajmują się także obróbką skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, jak również na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dodatkowo, zapoznają się z doborem, kalibracją oraz wydawaniem narzędzi. Kolejnymi etapami jest zapoznanie uczniów z dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną oraz poznanie procesu kontroli i zarządzania jakością. To bardzo ważne, by poznali nie tylko proces budowy maszyn, ale także specyfikę ich montażu i sam proces obróbki skrawaniem – opisuje Krzysztof Murawski, opiekun praktyk, a jednocześnie Kierownik Projektu na Wydziale Montażu w firmie RAFAMET. Krzysztof Murawski pierwsze kroki swojej kariery zawodowej stawiał właśnie jako praktykant w kuźniańskiej spółce.

Umowa, na mocy której firma RAFAMET objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechanik, została zawarta w marcu tego roku. – Celem porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju oświaty i umożliwienia uczniom weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole, w warunkach rzeczywistych, w formie odbywanych praktyk, a co za tym idzie – podniesienia ich kompetencji zawodowych. W ten sposób wzbogacamy również możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym również naszej firmy – mówi Barbara Jędrzejowska, Specjalista do spraw personalnych i wynagrodzeń firmy RAFAMET S.A.

fot. nadesłane
oprac. /kc/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj