Magistrat rozstrzygnął konkurs. 100 tys. zł otrzyma CARITAS.

0
Dariusz Polowy powołał nową komisję ds. walki ze smogiem. fot.: W. Kowalczyk

W środę (09.01), prezydent miasta rozstrzygnął właśnie konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,„Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, i wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na działania te łącznie przeznaczono 435 tysięcy złotych. Realizacji programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży podejmie się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”. Kwota, którą przeznaczono na to zadanie to 90 tysięcy złotych. To samo stowarzyszenie będzie zajmować się w tym roku realizacją programu, którego celem jest realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Na projekt pod nazwą „Oderwij dzieci od ulicy” przeznaczona została kwota 50 tysięcy złotych.

- reklama -

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczyło również działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 – 2021. Stowarzyszenie „PERSONA” na
rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego otrzyma wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z
zaburzeniami psychicznymi” w wysokości 50 tysięcy złotych.

Pielęgnacją osób starszych, chorych i niepełnosprawnych zajmie się Caritas Diecezji Opolskiej. Otrzyma na ten cel 100 tysięcy złotych.

Niezwykle ważnym zadaniem samorządu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców Miasta. Zajmować się będą tą działalnością dwie organizacje: Zgromadzenie Misyjne Służebnic
Ducha Świętego oraz Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne „Pracownia Przyszłości”. Stowarzyszenia otrzymały na ten cel łącznie 50 tysięcy złotych.

Istotnym zadaniem, które realizują organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców przy wsparciu środków samorządu jest wsparcie pieczy zastępczej. W latach 2019 – 2021 prowadzeniem placówki wsparcia dziennego będzie się zajmować Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, które otrzyma na ten cel 100 tysięcy złotych.

publ.: /EmZet/

#UM

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here