Raciborski PUP planuje wprowadzenie wielu udogodnień

Raciborski PUP w 2019 roku planuje wprowadzenie wielu zmian w swoim działaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu planuje wprowadzić w tym roku szereg udogodnień dla swoich petentów. Będzie można m.in. internetowo sprawdzić na kiedy mamy zaplanowaną wizytę. To ułatwi życie wielu zapominalskim. Poniżej prezentujemy listę planowanych przez PUP zmian.

1. Wdrożenie systemu „Otwarty Urząd.pl” – Portal, który będzie umożliwiał osobom bezrobotnym kontrolę wizyt w Urzędzie Pracy (wdrożenie usługi styczeń 2019 r.).

- reklama -

2. Organizacja „Dnia Otwartego” dla pracodawców – celem „dnia otwartego” jest przekazanie wszystkim zainteresowanym wiedzy o instrumentach i usługach kierowanych do pracodawców oraz o możliwościach finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Poprzez takie działania urząd chce upowszechniać i rozszerzać wiedzę pracodawców, która przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.
Pracownicy urzędu będą udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości skorzystania z ww. form wsparcia, jak również będą udzielać informacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (organizacja wydarzenia 30.01.2019 r.).

3. Organizacja grupowych porad zawodowych dotyczących zakładania działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciela Inkubatora przedsiębiorczości w Raciborzu (ok. 4-5 razy w ciągu roku począwszy od stycznia 2019 r.).

4. Organizacja i przeprowadzenie „Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy” (trzytygodniowe) dla osób z problemami wejścia na rynek pracy (długotrwale bezrobotni i osoby, które utraciły motywację do podjęcia pracy – luty 2019 r.).

5. Ogólnopolski Tydzień Kariery – październik 2019 r. (dyżury doradców zawodowych: konsultacje indywidualne, spotkania z uczniami szkół zawodowych i średnich nt. kariery zawodowej, wyboru zawodu, przedstawienie barometru zawodów w powiecie raciborskim i woj. śląskim).

6. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – współpraca przy organizacji konkursu „Zaprezentuj swój biznesplan” – regulaminy, protokoły, przygotowanie pism do szkół o organizowanym konkursie, uczestnictwo w komisji oceniającej uczestników konkursu i wyłonienie laureatów. Punkt konsultacyjny dla pracodawców i osób zainteresowanych przedsiębiorczością.

7. Organizacja Giełd Pracy – forma bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy. Łącznie w 2019 r. zaplanowano zorganizowanie 25 Giełd Pracy (w tym z czeskimi pracodawcami).

8. Ponadto tutejszy urząd wraz z siedmioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego przystąpił do realizacji „Programu Regionalnego na rok 2019 adresowanego do bezrobotnych kobiet”. Celem projektu jest aktywizacja 30 bezrobotnych kobiet z ustalonym II profilem pomocy. Wsparcie w postaci: staży, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych. Zakładana efektywność zatrudnieniowa na poziomie 90 %.

publ.:/EmZet/

#PUP Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here