W Krzyżanowicach podsumowano współpracę polsko-czeską

0

W tym roku to gmina Krzyżanowice była gospodarzem corocznego spotkania podsumowującego współpracę przygranicznych partnerskich gmin: Krzyżanowice, Szylerzowice, Hać i Piszcz. W spotkaniu, 18 stycznia, udział wzięli wójt i starostowie gmin czeskich oraz osoby odpowiedzialne za kulturę, współpracę i promocję – informuje Urząd Gminy w Krzyżanowicach.

Podczas spotkania podsumowano polsko-czeskie projekty unijne, a w szczególności projekt obchodów 20-lecia współpracy między czterema gminami partnerskimi. W ramach projektu każda z gmin przygotowała szereg przedsięwzięć. W Krzyżanowicach była to między innymi konferencja podsumowująca 20-letnią współpracę, majowy koncert poświęcony pamięci Liszta i Beethovena oraz czerwcowy rajd gmin partnerskich.

- reklama -

Omówiono również tegoroczny projekt „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów, który został złożony do dofinansowania z Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Zakłada on rewitalizację budynku byłej roszarni w Tworkowie i utworzenie w nim centrum turysty z salą wystawienniczą oraz zapleczem turystycznym. W ramach projektu, na terenie gminy zorganizowany zostanie również festiwal turystyczny.

Intensywna współpraca gmin przejawia się przede wszystkim w realizacji projektów partnerskich finansowanych z funduszy europejskich, w tym wielu inwestycyjnych, pozostawiających trwały ślad w naszym najbliższym otoczeniu. Przykładem są drogi łączące polskie i czeskie miejscowości: Rudyszwałd – Hać czy Bolesław – Piszcz, Hacka cesta z Krzyżanowic do Haci, a także infrastruktura turystyczna i sportowa – boisko wielofunkcyjne przy szkole w Chałupkach, wieża widokowa na Granicznych Meandrach Odry czy projekt rewitalizacji ruin tworkowskiego zamku i parku.

Warto też wspomnieć o wspólnych działaniach gminy Krzyżanowice i czeskich gmin jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Były to koncerty muzyczne np. Koncert Noworoczny i Muzyka nie zna granic w Haci, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie. Organizowano wspólne rajdy rowerowe i spływy kajakowe. Strażacy, w tym również młodzież i oldboje, uczestniczyli w międzynarodowych zawodach sportowo-pożarniczych, a młodzież szkolna w międzynarodowej olimpiadzie sportowej. Najmłodsi – przedszkolaki z Haci, Piszcza i Szylerzowic – występowali podczas Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w Tworkowie. Mieszkańcy gminy Krzyżanowice i sąsiednich gmin czeskich mieli okazję bywać (w Polsce i Czechach), na odpustach, kiermaszach świątecznych, dożynkach czy Jarmarku na granicy.

Na rok 2019 zaplanowano również wiele wspólnych wydarzeń. Kalendarz polsko-czeskich imprez na rok bieżący zostanie opublikowany w Krzyżanowickich Gminnych Wieściach i zamieszczony na stronie internetowej gminy Krzyżanowice.

/UG Krzyżanowice, oprac. eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here