Nagrody starosty raciborskiego wręczone. Kto otrzymał Mieszko AD 2018?

Gabriela Materzok w dziedzinie kultury, Hanna Nitefor w dziedzinie społecznej, Łukasz Kuschnik w dziedzinie promocji, Stanisław Borowik za całokształt działalności oraz Bolesław Piróg – nagroda specjalna, to tegoroczni  laureaci Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2018.

Współorganizatorem tegorocznej gali uhonorowania osób i organizacji za wyjątkowe osiągnięcia dla powiatu raciborskiego była gmina Krzyżanowice, a uroczystość odbyła się w Domu Weselnym „Rege” w Bieńkowicach.

- reklama -

W 11. edycji gali uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz oraz senator Adam Gawęda, samorządowcy ziemi raciborskiej, przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń naszego powiatu. Nie zabrakło także laureatów nagrody z lat ubiegłych i tegorocznych nominowanych. Gospodarzami wydarzenia byli starosta Grzegorz Swoboda oraz wójt Grzegorz Utracki. O oprawę artystyczną gali zadbała Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice pod batutą Krzysztofa Fulneczka.

Laureaci nagrody otrzymali statuetkę księcia raciborskiego Mieszka wykonaną z brązu, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową. Dodatkowo każdy z nich otrzymał ręcznie wyplatany kosz z raciborskimi skarbami – lokalnymi produktami spożywczymi i rękodzielniczymi z powiatu raciborskiego.

– Z każdą galą przybywa laureatów, którzy dokonują rzeczy wspaniałych i wielkich a dzięki ich pracy i pasji spotykamy się każdego roku – powiedział starosta Grzegorz Swoboda. – Starosta podziękował także osobom i stowarzyszeniom, które zgłaszają kandydatów do nagrody. Na zakończenie podziękował współgospodarzowi za gościnne przyjęcie i pomoc w organizacji uroczystości.

Laureaci Nagrody Mieszko AD 2018:

W dziedzinie kultury: GABRIELA  MATERZOK

Jest dyplomowanym instruktorem kulturalno – oświatowym ze specjalnością tańca towarzyskiego. Poza zawodem bibliotekarza głównym jej zawodowym zajęciem jest choreografia. Z wielkimi sukcesami zajmowała się Zespołem Pieśni i Tańca „Strzecha” oraz Grupami Tanecznymi „Strzechowianie” i „Sanssouci”.

Od dwudziestu pięciu lat związana jest z zespołem „Tworkauer Eiche”. Ideą artystyczną – konsekwentnie realizowaną przez panią Gabrielę – jest pielęgnowanie ludowych tańców naszych przodków, aby ochronić je przed zapomnieniem. Dlatego w repertuarze znalazły się nie tylko ludowe tańce niemieckie i śląskie , ale także z innych regionów Polski. Zespół prezentuje także tańce z Czech, Austrii, Meksyku, Chorwacji i Grecji. Występuje przed publicznością krajową i zagraniczną. Może pochwalić się udziałem w ponad trzystu pięćdziesięciu wydarzeniach w Polsce i w wielu krajach europejskich. Do najważniejszych z nich należą prezentacje tańców śląskich i niemieckich na Festiwalach Kultury Niemieckiej we Wrocławiu i Kędzierzynie-Koźlu, a także dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Tańców Ludowych „EUROPEADA”.

Zespół reprezentował ziemię raciborską podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Dożynek Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych w Tworkowie. Był także współorganizatorem imprezy pod nazwą „Międzynarodowy Taniec w Tworkowie”. Wysoki poziom artystyczny zespołu to w znaczącym stopniu zasługa pani Gabrieli, która jest bardzo dobrym fachowcem, wspaniałym przyjacielem młodzieży, doskonałym wychowawcą, profesjonalnym organizatorem a przede wszystkim osobą  niezwykłej pasji, ogromnego zaangażowania, poświęcenia i oddania.

W dziedzinie społecznej: HANNA NITEFOR 
Z wykształcenia oligofrenopedagog – jest emerytowaną nauczycielką zajęć terapeutycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu a także założycielką i byłą vice i prezeską istniejącego przy Zespole – Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym, którego misją jest rozwiązywanie problemów dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Aktualnie jest koordynatorem w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym, obejmującym opieką dzieci zagrożone niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o potrzebie wspomagania rozwoju. Lista jej działań – daleko wykraczających poza obowiązki służbowe – była i jest obszerna i znacząca. Zawsze znajduje czas na niesienie pomocy potrzebującym. Współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają tę pomoc. Organizuje  przedsięwzięcia charytatywne przynoszące dochody przeznaczane na leczenie, rehabilitację i wypoczynek. Jest pomysłodawczynią przedsięwzięć zmierzających do uwrażliwiania społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Organizuje kursy, warsztaty i specjalistyczne zajęcia ułatwiające funkcjonowanie niepełnosprawnym. Wspiera ich w trudnych sytuacjach życia codziennego, konsultuje i doradza.  Umożliwia  kontakty z urzędami, instytucjami pomocowymi, służbą zdrowia i placówkami rehabilitacyjnymi. Przez wiele lat była główną animatorką „Bajtel Gali” czyli biesiad śląskich szkół specjalnych – integrującej imprezy artystycznej o zasięgu regionalnym.

W dziedzinie promocji: ŁUKASZ KUSCHNIK
Z wykształcenia ekonomista o specjalności „gospodarka miejska i regionalna”, z zamiłowania jest pszczelarzem. Z dużą pasją i oddaniem kontynuuje wielopokoleniowe, rodzinne tradycje. Jego – wspólna z ojcem – krzyżanowicka pasieka to prawie sto wykonanych własnoręcznie uli, w których hoduje  od dziesięciu do pięćdziesięciu tysięcy pszczół. W swojej działalności poza aspektem biznesowym, dobitnie eksponuje wątek przyrodniczy i ekologiczny propagując ideę konieczności dbania przez człowieka o równowagę ekosystemu poprzez poszanowanie gatunków i docenianie bezcennej roli pszczół w życiu człowieka. Poza produkcją miodu i pszczelich produktów Łukasz Kuschnik zajmuje się także wyrobem świec woskowych. Dając wodze fantazji i spełniając artystyczne pasje w tej dziedzinie a także powodowany chęcią promocji powiatu raciborskiego, stworzył woskową miniaturę zamkowej kaplicy świętego Tomasza Becketa w Raciborzu, przyczyniając się tym samym do skutecznego rozsławiania tego zabytku i miejsca jego lokalizacji.

Za całokształt działalności: STANISŁAW BOROWIK
Emerytowany funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – to pomysłodawca, inicjator, główny organizator i dyrektor przedsięwzięcia pod nazwą „Memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha  Andrzeja Malinowskiego”. Wydarzenie jest hołdem pamięci dla strażaków poległych podczas gaszenia jednego z największych pożarów w Europie – kompleksu leśnego wokół Kuźni Raciborskiej, który dwadzieścia siedem lat temu strawił prawie dziesięć tysięcy hektarów. Impreza dzięki niezwykłej inwencji pana Stanisława z roku na rok ewoluowała zdobywając ponad lokalny zasięg. Co roku przyciąga tłumy Raciborzan oraz osoby przyjezdne. Jest komentowana przez lokalne i centralne media. Gości wielu znakomitych, wybitnych i popularnych przedstawicieli świata artystycznego, nauki, polityki i sportu. W ciągu tego ponad ćwierćwiecza Memoriał stał się pod każdym względem profesjonalnym wydarzeniem zarówno od strony organizacyjnej jak i ze względu na markę i poziom uczestniczących w nim wykonawców. Na stałe wpisał się do kalendarza najważniejszych i największych imprez propagujących wzorowe postawy społeczne, oddanie idei ratowania życia i mienia, bezpieczeństwo, sport, zdrową rywalizację i kulturę. Pan Stanisław znany jest także z organizacji mikołajkowych spotkań dzieci ze strażakami, podczas których rozdawane są słodkie prezenty.

Nagroda specjalna: BRONISŁAW PIRÓG
Mieszkaniec Polskiej Cerekwi, z wykształcenia elektryk, wieloletni przedsiębiorca handlowy, animator życia społecznego, jest pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia o nazwie „Pływadło”, które organizowane jest nieprzerwanie od dziewiętnastu lat pod hasłem „Odra rzeką integracji europejskiej”. Udział w niej biorą pomysłowi konstruktorzy poruszający się po rzece nietypowymi obiektami pływającymi, krzewiąc nadrzędne idee tego wydarzenia, którymi są promowanie walorów turystycznych Odry oraz  integracja  na terenach polsko – czeskiego pogranicza. Eksponowany motyw promocyjny; „Rzeki dzielą – Odra łączy” sprawdza się w tym przypadku całkowicie bowiem w Plywadle – coraz bardziej znanym nie tylko w regionie – biorą udział również Czesi. Pan Bronisław jest także animatorem kolejnej wodniackiej imprezy łączącej walory turystyczne z ekologicznymi pod nazwą Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy. Za  zasługi na rzecz  propagowania turystyki wodnej na Odrze oraz aktywizowania środowisk wodniackich i rowerowych do wykorzystywania naturalnych szlaków turystycznych oraz promocji i rozwoju turystyki – Bronisław Piróg – otrzymał wiele wyróżnień, nagród, odznaczeń i dyplomów.

/tekst: Starostwo Powiatowe, fot. UG Krzyżanowice, oprac. eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj