W raciborskim PUP szkolono z zakładania działalności gospodarczej

W PUP Racibórz przeprowadzono szkolenie z "zakładania działalności gospodarczej. fot.: pixabay.com

W dniu 23.01.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy działając we współpracy z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości w Raciborzu zorganizował grupową poradę zawodową pn. „Zakładanie działalności gospodarczej”.

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Zajęcia miały na celu omówienie kolejnych etapów zakładania firmy, przedstawienie form organizacyjno – prawnych dla zamierzonego przedsięwzięcia, dostępnych form opodatkowania, źródeł finansowania działalności gospodarczej, a także rejestracji w ZUS oraz zasad i obowiązków dotyczących przedsiębiorców i obowiązujących składek ZUS.

- reklama -

Na spotkaniu pracownik Powiatowego Urzędu Pracy omówił zmiany dot. działalności gospodarczej po wejściu w życie Konstytucji Biznesu, o także procedury i zasady wnioskowania o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Przedstawiciel Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu przedstawił informacje dot. zakresu działania Inkubatora Przedsiębiorczości, pozyskiwania środków na założenie działalności gospodarczej oraz marketingu i social media.
Pracownik Urzędu Skarbowego przedstawił dostępne formy opodatkowania dla nowopowstających działalności gospodarczych, a także przybliżył osobom zainteresowanym prawa i obowiązki podatników.

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił procedury rejestracji w ZUS, zasady, obowiązki dotyczące przedsiębiorców, obowiązujące stawki ZUS oraz zasady naliczania wynagrodzenia dla pracowników.

publ.: EmZet

#PUP Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here