Raciborski magistrat ogłosił przetarg na wykonanie folderów, ulotek i plakatów

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie materiałów promocyjnych. fot.: pixabay.com

Do przetargu może przystąpić każda firma z odpowiednim wpisem w CEIDG. Pierwsze materiały mają zastać dostarczone do budynku Urzędu Miasta już w połowie marca tego roku.

Przedmiotem zamówienia, jak dowiadujemy się ze specyfikacji, jest wykonanie oraz transport wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego następujących materiałów promocyjnych:

- reklama -

a) folderu „Racibórz sentymentalny” – 1 000 sztuk
b) folderu „Racibórz – królestwo gotyku” – 1 000 sztuk
c) folderu „Racibórz – szlakiem legend i podań” – 1 000 sztuk
d) ulotki o Baszcie – 2 000 sztuk
e) plakatów – budżet obywatelski – wersja 1 – 150 sztuk
f) plakatów – budżet obywatelski – wersja 2 – 150 sztuk
g) ulotek – budżet obywatelski – 8 000 szt.
h) plakatów – Dni Raciborza – 100 szt.
i) ulotek – Dni Raciborza – 8 000 szt.
j) folderu „Lato w mieście” – 4 800 szt.
k) folderu „Zima w mieście” – 4 800 szt.

Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych materiałów wygląda następująco:

1) Folder „Racibórz sentymentalny”, folder „Racibórz – królestwo gotyku”, folder „Racibórz – szlakiem legend i podań”, ulotki o Baszcie – do dnia 14.04.2019 r.,
2) plakaty – budżet obywatelski – wersja 1, plakaty – budżet obywatelski – wersja 2, ulotki – budżet obywatelski – do dnia 15.03.2019 r.,
3) plakaty – Dni Raciborza, ulotki – Dni Raciborza, folder „Lato w mieście” – do dnia 17.05.2019 r.
4) Folder „Zima w mieście”- do dnia 13.12.2019 r.

Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena.

Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych w pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 01 marca 2019 r. o godzinie 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 marca 2019 r. o godzinie 12:00

EmZet

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here