Starosta raciborski, Grzegorz Swoboda, podsumował sto dni swojego urzędowania

0
Grzegorz Swoboda zaprasza pracowników starostwa, aby w dniach strajku nauczycieli przyszli do pracy z dziećmi.

Starosta Grzegorz Swoboda, po pierwszych stu dniach zarządzania powiatem, wyjaśnia najważniejsze kwestie tej kadencji.

Liczne spotkania z mieszkańcami i dziesiątki pytań o remont Łąkowej-Kościuszki, oświatę, szpital, placówkę opiekuńczą w Cyprzanowie i funkcjonowanie PKS-u.

- reklama -

„Modernizacja ulicy Łąkowej-Kościuszki w Raciborzu

Jeden z głównych sukcesów u progu kadencji to rozstrzygnięcie przetargu na remont i przebudowę drogi powiatowej Łąkowa-Kościuszki. Przypomnę, że w ubiegłym roku oferty złożone w przetargu przez zainteresowane firmy znacznie przerosły kwotę założoną do realizacji inwestycji. Posypały się głosy krytyki, że pieniądze przepadną. Okazało się, że wniosek (ze zwiększonym kosztorysem) złożony do konkursu po raz drugi znalazł się ponownie na liście projektów wybranych do realizacji. Aby zwiększyć zainteresowanie firm tą inwestycją firm spieszyliśmy się ogłaszając przetarg już na początku roku. Dodatkowo obniżyliśmy pewne wymagania stawiane firmom. Przetarg rozstrzygnęliśmy w lutym i już pierwszego marca podpisaliśmy umowę z firmą Domax z Boronowa (woj. śląskie). Przypomnę, że kwota inwestycji to prawie 7 milionów złotych, zakończenie inwestycji jest planowane w połowie września tego roku. Jak przy każdej inwestycji jest potrzebny właściwy nadzór, a my wybraliśmy sprawdzoną firmę, która w ubiegłym roku zrealizowała z sukcesem na terenie województwa śląskiego oraz Opolszczyzny kilkanaście inwestycji drogowych przekraczających budżet miliona złotych. Mają odpowiednie zasoby ludzkie i park maszynowy.

Komunikacja autobusowa i przyszłość PKS

Kolejną ważną sprawą na starcie kadencji było sfinalizowanie przetargu na zakup autobusów dla naszego PKS-u. W lutym ogłosiliśmy przetarg na zakup 10 niskopodłogowych i ekologicznych autobusów klasy MAXI z silnikami Diesla Euro 6. Jest to zakup dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 25 marca otwarte zostaną oferty dostawców – o wyborze w 60 % zadecyduje cena, a w 40% – warunki techniczne. Równolegle prowadziliśmy rozmowy z gminami, które podpisały umowy o dofinansowaniu transportu publicznego, co było wymogiem skutecznego pozyskania środków na zakup autobusów. Wymiana autobusów na pewno wzmocni potencjał PKS-u jako spółki powiatowej i zapewni możliwość dalszego jej rozwoju oraz bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Warto przypomnieć, że nasz PKS jest głównym przewoźnikiem dowożącym uczniów nie tylko do szkół w Raciborzu, ale i na terenie poszczególnych gmin.

Funkcjonowanie placówek terapeutyczno-opiekuńczych dla dzieci w Samborowicach i Cyprzanowie

Nie braliśmy udziału w likwidacji tych placówek. Nasza rola ograniczyła się do podjęcia błyskawicznej misji ratunkowej. Zamknięcie pod koniec grudnia tych placówek, które podlegały samorządowi wojewódzkiemu, odbiło się dużym echem wśród lokalnego społeczeństwa. Ludzie nie potrafili zrozumieć, jak można w środku roku szkolnego, w okresie świąt Bożego Narodzenia zabierać dzieci – już i tak dotknięte przez los – z miejsc, w których dobrze funkcjonowały przez ostatnie 5 lat. Dlatego mocno zaangażowaliśmy się w sprawę i pomogliśmy na tyle, ile było można. Od początku lutego funkcjonuje już placówka w Cyprzanowie, w najbliższej przyszłości powinna również funkcjonować placówka w Samborowicach. Sytuacja była bardzo trudna, dlatego tym bardziej się cieszę, że we współpracy z gminą Pietrowice Wielkie doprowadziliśmy sprawę do szczęśliwego zakończenia, zadając tym samym kłam twierdzeniu, że urzędnicy kierują się tylko bezdusznymi przepisami i nie są wrażliwi na ludzkie potrzeby. Przeżywałem to dokładnie tak samo jak osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę.

Priorytet kadencji 2018-2023

Odpowiem jednym zdaniem: zrównoważony rozwój całego powiatu. Jednym z priorytetów będą drogi, bo nie da się mówić o rozwoju jakiegokolwiek regionu bez sieci dróg w dobrym stanie. Budżet powiatu jest ograniczony, dlatego musimy stawiać przede wszystkim na pozyskiwanie środków pozabudżetowych. W ostatnim czasie złożyliśmy do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych trzy wnioski na remont dróg powiatowych: w Łańcach, w Bieńkowicach oraz na drogę Krzanowice-Samborowice. Wszystkie te drogi są w złym stanie, a ich remont był odkładany od wielu lat z powodu braku środków finansowych. Postanowiłem spróbować szansy w FOGR-ze i odbyłem rozmowę z dyrektorem funduszu Jerzym Motłochem, który potwierdził, że mamy szansę na pozyskanie środków finansowych. Wnioski już są złożone i czekamy na wyniki konkursu. Ustaliliśmy również z firmą Eko-Okna z Kornic zasady współpracy przy remoncie i modernizacji dróg stanowiących dojazd do firmy, która stanowi na mapie gospodarczej powiatu bardzo ważny punkt. Mam ustalone zasady współfinansowania dróg powiatowych z wójtami i burmistrzami naszych gmina oraz z prezydentem Raciborza. Mogę się pochwalić, że niedawno podpisaliśmy również umowę na kwotę 8 mln złotych na scalanie gruntów w gminach Krzyżanowice oraz Pietrowice Wielkie. W ramach tych działań utwardzone zostaną także drogi dojazdowe do pól.

Reforma oświaty i podwójny nabór na rok szkolny 2019/2020

Oświata to również jeden z naszych priorytetów. Jesteśmy w trakcie reformy oświaty – od września będziemy mieli w szkołach podwójny rocznik w postaci absolwentów ostatniego rocznika gimnazjów oraz absolwentów nowych 8-letnich szkół podstawowych. Wiążą się z tym pewne problemy, ale jesteśmy przygotowani na przyjęcie do szkół powiatowych zwiększonej liczby uczniów. Raciborska powiatowa oświata cieszy się bardzo dobrą opinię i dlatego w raciborskich szkołach uczy się sporo młodzieży spoza naszego powiatu. Chcemy tą pozytywną tendencję utrzymać. Nad wszystkim czuwa mój zastępca Marek Kurpis, który w ubiegłej kadencji z sukcesem prowadził projekty związane z utworzeniem z funduszy europejskich nowych pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Jest to łącznie 18 nowych pracowni, z których 10 powstało w „Mechaniku”, 7 w „Budowlance” i jedna w „Ekonomiku”. Jesteśmy na finiszu tych projektów. Łączny koszt to kwota ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony stanowią dofinansowanie z UE. To pokazuje, że powiat raciborski stawia mocno na kształcenie zawodowe i jest przygotowany na wyzwania związane z promocją kształcenia zawodowego młodzieży.

Zapowiadany strajk nauczycieli a matura

Zapowiedziany termin strajku to zagrożenie głównie dla odbywających się w tym czasie egzaminów gimnazjalnych i egzaminów po szkole podstawowej. Żądania płacowe nauczycieli są słuszne, ale mam nadzieję, że walka o ich realizację nie odbędzie kosztem uczniów. Mam też nadzieję, że jeżeli rząd dogada się ze związkami zawodowymi, to podwyżki dla nauczycieli zostaną zrekompensowane samorządom w subwencji oświatowej. Jako powiat nie mamy wolnych środków budżetowych, które możemy przeznaczyć na podwyżki. A to się niestety czasami zdarza, że władza centralna daje podwyżki na papierze, pozostawiając samorządom problem ich sfinansowania.

Współpraca w ramach koalicji Razem dla Ziemi Raciborskiej PO oraz z klubem PiS

Mogę powiedzieć, że mamy bardzo dobrą współpracę. Myślę, że samorząd właśnie na tym powinien się opierać – na współpracy i współdziałaniu. Tego oczekują mieszkańcy. Jak ktoś chce zobaczyć partyjne rozgrywki i kłótnie, to może sobie włączyć telewizję. Powiat czy gmina muszą działać dla dobra mieszkańców i swojego regionu. Jako przedstawiciel ugrupowania tworzonego przez osoby niebędące członkami żadnej z partii muszę o tym szczególnie pamiętać. Dlatego współpracuję ze wszystkimi, którym dobro powiatu leży na sercu – bez względu na przynależności partyjne. Bardzo dobrze układa mi się współpraca z wszystkimi włodarzami gmin oraz z członkiem zarządu województwa Michałem Wosiem. Na początku lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach z inicjatywy marszałka Wosia odbyło się spotkanie samorządowców poświęcone koordynacji działań w zakresie drogownictwa oraz przedsięwzięć związanych z kolejnictwem. Spotkanie pokazało, że mamy w osobie marszałka Wosia duże wsparcie w Katowicach, bo dostrzega on problemy naszego powiatu i ma plany na ich realizację. Przypomnę, że na początku kadencji zmniejszyliśmy ilość komisji branżowych z 5 do 3, a dodatkowo funkcjonują 2 komisje na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. Na czele dwóch komisji stoją reprezentanci klubu PiS: Katarzyna Dutkiewicz szefuje komisji zdrowia, a Tomasz Kusy jest przewodniczącym komisji rewizyjnej. Dodatkowo 3 przedstawicieli klubu PiS pełni funkcje zastępców przewodniczących w trzech pozostałych komisjach: Dawid Wacławczyk – w oświaty i promocji, Szymon Bolik – w skarg i wniosków oraz Franciszek Marcol – w komisji budżetu i gospodarki. Opozycyjny 9-osobowy klub PiS-u ma szefów lub zastępców w każdej z komisji. Proszę mi pokazać samorząd, w którym obowiązują takie standardy? W którym z samorządów najważniejsza komisja rewizyjna kontrolująca poczynania zarządu jest w rękach „opozycji”? Chciałbym też mocno podkreślić- ta współpraca zarówno z jednej jak i z drugiej strony nie jest za „coś” – w rozumieniu funkcji czy innych korzyści. Jedyne „coś”, które uzyskujemy dzieląc się władzą, to rzetelna współpraca i merytoryczna dyskusja zarówno na komisjach jak i sesjach rady powiatu bez niepotrzebnego populizmu i innych negatywnych emocji. Opozycja pozostaje opozycją, która recenzuje i kontroluje poczynania władzy, czasami sięgając do krytyki.

Wojska Obrony Terytorialnej w Kuźni Raciborskiej

Sprawa Wojsk Obrony Terytorialnej w Kuźni Raciborskiej jest nadal w grze. Usiedliśmy z burmistrzem Machą i wypracowaliśmy rozwiązanie z korzyścią dla obu stron. Budynek starej szkoły w Kuźni, którego właścicielem jest gmina, zostanie przekazany wojsku i stanie się siedzibą WOT-u – w zamian za to gmina otrzyma 16 działek, którymi obecnie w imieniu skarbu państwa zarządza powiat. Gmina Kuźnia wzięła na siebie koszt uregulowania Vat-u. Zaprosiłem Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wojskowej w Krakowie do podpisania umowy. Teraz ruch jest po stronie wojska. Otrzymałem pismo, że na razie musimy zaczekać na decyzję dowódcy WOT oraz organu nadzorującego. Jestem zadowolony, że udało nam się w tej sprawie znaleźć rozwiązanie. Nie mam wątpliwości, że jeżeli w Ministerstwie Obrony Narodowej zapadną stosowne decyzje, to Kuźnia Raciborska jest doskonałym wyborem na lokalizację WOT-u. Gratuluję burmistrzowi zarówno pomysłu jak i inicjatywy, dzięki której pozyska do swojej gminy nie tylko terytorialsów, ale również atrakcyjne działki na inwestycje. A wracając do porażek – odpowiem tak: jeśli jakieś będą, to z pewnością media o nich napiszą.

Sytuacja Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu

Sytuacja szpitala jest trudna, ale nie beznadziejna. Proszę zauważyć, że nasz szpital zakwalifikował się do II grupy finansowania w ramach sieci szpitali i ma zagwarantowane finansowanie bez konkursów całej swojej działalności. Czemu więc rośnie jego zadłużenie? W artykule „Chory system czy nieudolne zarządzanie”, który niedawno ukazał się w mediach, staraliśmy się rzetelnie i obiektywnie wyjaśnić przyczyny tego zjawiska, które niestety dotyka prawie wszystkich szpitali powiatowych w całej Polsce. Nie chciałbym powtarzać argumentów z tego artykułu. Jako starosta odpowiedzialny za szpital chciałem wyraźnie wskazać jaka jest aktualnie sytuacja szpitala, by mieć w przyszłości punkt odniesienia. Z doświadczenia życiowego wiem, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą.”

eMzET

#powiat

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here