Polacy zarabiają prawie 5000 zł brutto! GUS opublikował dane

Po bardzo dobrych wynikach za styczeń, dane za luty potwierdziły pozytywny trend wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. fot.: pixabay.com

Według GUS w lutym przeciętne wynagrodzenie (brutto) wyniosło 4949,42 zł i było wyższe o 7,6% rok do roku. To najlepszy wynik w lutym w ostatnich latach, który oznacza, że rok 2018 i początek roku 2019 pracownicy powinni uznać za bardzo udane.

Z kolei dane opublikowane przez Eurostat oznaczają, że Polska znajduje się w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej, które charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami pracy i jednocześnie wykazują dużą dynamikę wzrostu tego wskaźnika.

- reklama -

Dane GUS nt. przeciętnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. w ujęciu rocznym potwierdzają utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu płac.

Dane te pokazują, że w lutym 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6378 tys. osób i było wyższe o 2,9% r/r, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wyniosło 4949,42 zł i było wyższe o 7,6% r/r. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie wzrosło nieznacznie – o 0,2%, a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 0,4%.

Dane za luty pokazały dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Dynamika wzrostu zatrudnienia w ujęciu miesięcznym nie odbiega znacznie od wskazań odnotowanych w lutym w latach poprzednich. W ostatnich miesiącach (z wyjątkiem stycznia 2019 r.) obserwowane jest spłaszczanie wykresu dynamiki wzrostu, w związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów (podaży) pracy, dlatego dane za luty można uznać za korzystne.

Po bardzo dobrych wynikach za styczeń, dane za luty potwierdziły pozytywny trend wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 7,6% jest najlepszym wynikiem odnotowanym w lutym w ostatnich latach, co oznacza, że zarówno 2018 r., jak i pierwsze miesiące 2019 r. pracownicy mogą uznać za bardzo udane. Potwierdza to odczyt w ujęciu miesięcznym. Wzrost na poziomie 0,4% nie jest wynikiem rekordowym, ale lepszym od tego samego wskaźnika odnotowanego w lutym 2018 r., co pozwala na pozytywną ocenę wskazania oraz kontynuację wzrostowego trendu. Warto przypomnieć, że dane GUS odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Z kolei Eurostat opublikował dane dotyczące dynamiki kosztów pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2018 r. Dane te potwierdzają stosunkowo duży wzrost wartości tego wskaźnika dla większości państw, które przystąpiły do UE od 2004 r.

Wskaźnik kosztów pracy wylicza się poprzez podzielenie całkowitych kosztów pracy (wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy) przez liczbę przepracowanych godzin.

Wskaźnik ten dla Polski wzrósł w czwartym kwartale 2018 r. o 6,5% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Wzrost ten wynika przede wszystkim z rosnącego poziomu wynagrodzeń. Dane za 2017 r. pokazują, że Polska jest na szóstym miejscu pod względem niskiego poziomu kosztów pracy w UE28.

Dane opublikowane przez Eurostat oznaczają, że Polska znajduje się w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej, które charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami pracy i jednocześnie wykazują dużą dynamikę wzrostu tego wskaźnika. W czwartym kwartale krajem z najwyższym wzrostem kosztów pracy, podobnie jak w poprzednich okresach, pozostaje Rumunia z wynikiem 13,1%, następnie Łotwa 11,8%, na trzecim miejscu znalazła się Portugalia 10,3%, która jest jedynym państwem „starej Unii”, dla którego wzrost kosztów pracy porównywalny jest z państwami naszego regionu. Polska znalazła się na dziewiątym miejscu zestawienia.
Średnia dla UE28 wynosi 2,8%, co jest jednym z najszybszych wzrostów odnotowanych w ostatnich latach.

publ.: EmZet
# MPiT

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here