Raciborski PUP posiada środki na organizację szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu posiada środki Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację indywidualnych szkoleń kończących się uzyskaniem uprawnień zawodowych dla osób bezrobotnych w ramach Trójstronnych Umów Szkoleniowych zawieranych pomiędzy urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

O zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić (na okres, co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu) osoby bezrobotne, skierowane przez urząd na szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
przy ul. Klasztornej 6, I piętro, pok. 17, tel. 32 415 45 50 wew. 220, 221.

- reklama -

/oprac. eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here