Rekrutacja do szkół w powiecie wodzisławskim

0
Nabór w powiecie wodzisławskim
Łącznie zakwalifikowano 2 424 kandydatów. Fot. pixabay

W niektórych szkołach Powiatu Wodzisławskiego są jeszcze wolne miejsca.

Absolwenci gimnazjum oraz klas 8 szkół podstawowych mogą zapoznać się z wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Listy kandydatów zakwalifikowanych pojawią się w każdej szkole. Oprócz tego wyników można szukać również na elektronicznej platformie systemu Vulcan. Osoby, które przy procesie logowania podały swój numer telefonu, informację na temat naboru otrzymają SMS-em.

- reklama -

Kandydat zostaje przyjęty do danej szkoły tylko wtedy, gdy potwierdzi wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty. Może to zrobić najpóźniej do 24 lipca.
W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów, kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

25 lipca zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Zostanie także podana informacja o wolnych miejscach. Nabór uzupełniający rozpocznie się 26 lipca, jego wyniki kandydaci poznają 21 sierpnia.

Wyniki liczbowe (Dane dotyczą 9 Zespołów Szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski):

Liczba kandydatów zakwalifikowanych:
Po podstawówce: 1260 (na 43 oddziały)
Po gimnazjum: 1164 (na 40 oddziałów)
Łącznie: 2424 (83 oddziały)

Liczba kandydatów nieprzydzielonych:
Po podstawówce: 31
Po gimnazjum: 5
Łącznie: 36

Przyczyna
– brak wyboru innej preferencji
– braki związane z niedopełnieniem formalności (np. niedostarczenie wymaganych dokumentów)

Liczba wolnych miejsc w niektórych szkołach:
Po podstawówce: 118
Po gimnazjum: 120
Łącznie: 238

/Powiat Wodzisławski publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here