Racibórz na II Kongresie Żeglugi Śródlądowej [ZDJĘCIA]

Racibórz na II Kongresie Żeglugi Śródlądowej

Jednym z panelistów był prezydent Raciborza Dariusz Polowy, którego prezentacja dotyczyła Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

800 osób uczestniczyło w trwającym w dniach 17-19 września w Opolu II Kongresie Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie, którego Miasto Racibórz był jednym z partnerów, w tym roku odbyło się pod hasłem „W stronę korzyści”.

- reklama -

– Nie należy odwracać się od tego, co jest naszą szansą, a Odra niewątpliwie taką szansą dla Raciborza jest – uważa prezydent Raciborza Dariusz Polowy, dostrzegając jednocześnie ogromny postęp w sprawach odrzańskich i żeglugi śródlądowej na szczeblach centralnym i międzynarodowym, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. – Naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie podejmuje się strategiczne dla nas decyzje. A to właśnie podczas takich kongresów jak ten opolski – kształtują się argumenty przemawiające np. za tym, gdzie mają być ulokowane porty i towarzyszące im centra logistyczne. Nasza nieobecność naraziłaby nas na ryzyko, że nikt o Raciborzu nie będzie pamiętał – mówi Dariusz Polowy.

Nie do przecenienia są również osobiste relacje i kontakty, o których prezydent Raciborza mówi bardzo często. Podczas II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu była okazja porozmawiać m.in. z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą czy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Z tym ostatnim z inicjatywy poseł Katarzyny Dutkiewicz w czasie kongresu odbyło się spotkanie robocze z udziałem raciborskiego starosty Grzegorza Swobody i prezydenta Dariusza Polowego, podczas którego poruszone zostały bieżące kwestie dotyczące melioracji w powiecie, zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Krzanowice, czy zabezpieczenia wód gruntowych i ewentualnej budowy małych zbiorników. Ustalono także, że w Raciborzu odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone ww. tematyce z udziałem wiceministra Grzegorza Witkowskiego.

– Kongres to największa debata o polskich rzekach – powiedział podczas inauguracji spotkania Wojewoda Opolski. Adrian Czubak dodał, że rozwój żeglugi śródlądowej oznacza rozwój samorządów, biznesu i turystyki. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk otwierając kongres, powiedział, że celem tego spotkania jest przede wszystkim rozmowa o inwestycjach, nie tylko planowanych, ale też już realizowanych.

– Żegluga śródlądowa, budowa kanału Odra – Łaba – Dunaj i idea trójmorza to już nie tylko idee grupy zapaleńców. Radę Kapitanów dziś wspiera Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. A zatem dysponujemy już silnym narzędziem do budowania tej idei – zauważa wiceprezydent Raciborza Michał Fita.

Nadrzędne są kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Zbiornik Racibórz Dolny ma spełniać swoją funkcję już w styczniu 2020 roku. – Musimy patrzeć jednak dalej – przekonuje Michał Fita. – Ostatnie lata pokazują, że doświadczamy suszy. A zatem drugim równorzędnym aspektem jest retencjonowanie wody. Powinniśmy jako miasto zabiegać o to i lobbować (a udział w takich kongresach jest elementem tego lobbingu), żeby ten zbiornik w przyszłości po „okresie trwałości projektu” był zbiornikiem mokrym. Bez wody w zbiorniku żegluga poniżej będzie coraz trudniejsza. To po pierwsze. Po drugie – obserwuje się spadek poziomu wód gruntowych. Co ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców ,ale jest także kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania terenów rolnych i leśnych. Tymczasem eksperci twierdzą, że alimentacja wody i retencja spowoduje, że poziom tych wód gruntowych w okolicy podniesie się – mówi wiceprezydent Raciborza.

Zbiornik Racibórz Dolny ma w przyszłości stać się elementem Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30 – Kanału Odra – Łaba – Dunaj. To nie tylko szansa na rozwój żeglugi śródlądowej, ale również międzynarodowej turystyki wodnej.

Opolski kongres to 12 paneli dyskusyjnych m.in. o atutach i ograniczeniach śródlądowej żeglugi pasażerskiej, racjonalnej gospodarce wodnej, zagospodarowaniu rzek w miastach czy rozwoju kompetencji zawodowych w żegludze śródlądowej. Jednym z panelistów był prezydent Raciborza Dariusz Polowy, którego prezentacja dotyczyła Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – jego potencjału i roli, jaką mógłby pełnić w użeglownieniu Odry.

Głównym partnerem wydarzenia było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a partnerem merytorycznym – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here