Laur Wolontariatu 2019. Urząd Miasta Racibórz czeka na zgłoszenia

Zdobywcy tytułu Laur Wolontariatu 2018
Zdobywcy tytułu Laur Wolontariatu 2018

Laur Wolontariatu to inicjatywa, która ma na celu promowanie idei wolontariatu oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej na rzecz rozwoju Miasta Racibórz w dowolnym obszarze życia społecznego.

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Laur Wolontariatu 2019.

- reklama -

Laur Wolontariatu to inicjatywa, która ma na celu promowanie idei wolontariatu oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej na rzecz rozwoju Miasta Racibórz w dowolnym obszarze życia społecznego.

Propozycje kandydatur należy wybrać spośród:

1. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które wykonywały osobiście i nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz:
a) osób potrzebujących,
b) organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego

2. Organizacji współpracujących z wolontariuszami i wspierających działania wolontaryjne na terenie miasta Racibórz z zastrzeżeniem, że w naborze muszą być zgłoszone co najmniej trzy organizacje.

Propozycje kandydatur należy składać na stosownych formularzach znajdujących się na stronie Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Racibórz (ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz) lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem „Laur Wolontariatu 2019”.

Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać:
1) przedstawiciele organizacji,
2) osoby fizyczne.

Każda organizacja chcąca uczestniczyć w naborze wniosków o przyznanie tytułu Laur Wolontariatu dla organizacji ma możliwość złożenia wniosku z propozycją własnej kandydatury.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 listopada 2019 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here