Komitet Rewitalizacji ocenił postęp prac w Raciborzu

Obrady Komitetu Rewitalizacji
Obrady Komitetu Rewitalizacji

Wczoraj, 4 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Komitet opiniuje ocenę dotychczasowych działań w zakresie rewitalizacji, jaką w postaci raportu wydał prezydent.

Rewitalizacja to ożywienie zdegradowanych terenów gminy. Służy również rozwiązaniu negatywnych zjawisk społecznych. Gminny Program Rewitalizacji to dokument uchwalany przez radę gminy, w celu wskazania i umożliwienia działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze.

- reklama -

Gmina Racibórz posiada Gminny Program Rewitalizacji Miasta opracowany na lata 2014 -2020. Obowiązkiem samorządu jest ocena aktualności i stopnia realizacji tego dokumentu, co najmniej raz na 3 lata.

„Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014 -2020” to dokument podzielony na kilka części.
– W pierwszej części opracowania zawarto ogólne informacje nt. rewitalizacji oraz główne założenia raciborskiego GPR.
– W drugiej części raportu opisano, wyznaczony zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, oraz przedstawiono wyniki diagnozy Miasta Racibórz (w tym cele i kierunki działań GPR, które mają przyczynić się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i negatywnych zjawisk społecznych).
– W kolejnej części dokumentu przedstawione zostały przedsięwzięcia rewitalizacyjne z podziałem na przedsięwzięcia podstawowe (lista A) oraz dopuszczalne (lista B).
– W ostatniej, kluczowej części opracowania przedstawiono w syntetyczny sposób informacje nt. stopnia realizacji przedmiotowych przedsięwzięć wraz z określeniem wskaźników ich realizacji.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji pozytywnie odnieśli się do stanowiska głowy miasta.

W załączeniu prezentacja, na podstawie której pracował Komitet. Zawarto tam. m.in. zadania, które w ramach rewitalizacji udało się już zrealizować. Zobacz tutaj

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj