Remont dwóch bloków w Kuźni Raciborskiej

0
Remonty w Kuźni Raciborskiej
Remonty w Kuźni Raciborskiej

W ramach projektu „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska” wyremontowane zostaną dwa bloki mieszkalne: przy ul. Słowackiego 5 oraz Kasztanowej 6.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska” realizowany w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego.

- reklama -

Realizatorem zadania będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Jego wartość to 585 846,52 zł, a kwota dofinansowania – 453 637,18 zł.

W ramach projektu wyremontowane zostaną dwa bloki mieszkalne w Kuźni Raciborskiej: przy ul. Słowackiego 5 oraz Kasztanowej 6.

Remont obiektu przy ul. Słowackiego 5 przewiduje:
– osuszanie fundamentów metodą iniekcji krystalicznej wraz z izolacją przeciwwilgociową,
– ocieplenie ścian piwnic oraz cokołu styropianem XPS gr. 10 cm λ=0,032,
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg systemu lub innego o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych. Grubość ocieplenia 16cm. λ=0,035 (ościeża w oknach i drzwiach styropian gr. 5cm λ=0,035),
– ocieplenie stropu nad piętrem 1 na poddaszu wraz z podestem z płyt OSB,
– skucie luźnych tynków i gzymsów na elewacji,
– wymiana stolarki okiennej oprócz trzech okien na parterze,
– wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
– montaż kratek wentylacyjnych w okrągłych otworach na poddaszu,
– wykonanie nowych tynków silikatowo-silikonowych barwionych w masie,
– demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji (skrzynki gaz i elektryczne, anteny satelitarne, reklamy itp.),
– wymiana rynien i rur spustowych w 100% na nowe ocynk, wykonanie podłączeń na wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej,
– wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm,
– demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,
– wydzielenie pomieszczenia kotłowni na poddaszu,
– likwidacja pieców kaflowych wraz z uzupełnieniem ubytków w posadzce.

Dodatkowo w budynku przy ul. Słowackiego 5 powstaną 3 mieszkania: 2 na parterze, 1 na I piętrze.

Remont obiektu przy ul. Kasztanowej 6 przewiduje:
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg systemu lub innego o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych. Grubość ocieplenia 14cm λ=0,032 (ościeża w oknach i drzwiach styropian gr. 3cm λ=0,032),
– ocieplenie cokołu styropianem XPS gr 8 cm λ=0,036,
– ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza na klatce schodowej; grubość ocieplenia 8cm λ=0,032 (ościeża w drzwiach styropian gr. 3cm λ=0,032),
– ocieplenie stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralna gr. 20cm λ=0,035,
– ocieplenie dachu klatki schodowej wełną mineralną gr. 22 cm λ=0,035,
– montaż okna połaciowego na klatce schodowej 78 x 118 cm,
– wymiana drzwi zewnętrznych do budynku,
– wymiana okien w piwnicy,
– wymiana stolarki okiennej 1 szt. (1 piętro ),
– montaż doświetlaczy piwnicznych,
– wymiana drzwi na poddasze w klatce schodowej,
– wykonanie nowych tynków silikonowych barwionych w masie,
– demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji (skrzynki elektryczne, anteny satelitarne itp.),
– wymiana rynien i rur spustowych w 100% na nowe ocynk, wykonanie podłączeń na wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej,
– remont kominów: skucie tynków, tynkowanie na nowo i malowanie,
– remont daszku nad wejściem,
– remont balkonów, malowanie balustrad na balkonach,
– demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
– rozebranie istniejącej opaski z płyt chodnikowych; wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here