Akcja „Lekki tornister”. Najcięższy plecak ważył prawie 10 kg

Akcja Lekki tornister
W minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, podczas kontroli placówek szkolnych sprawdzano również czy w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Zdjęcie poglądowe, fot. Freepik

W 2019 roku w ramach bieżących kontroli, w wybranych, osiemnastu szkołach powiatu raciborskiego przeprowadzono pomiary obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu poinformowała, że w roku 2019 kontynuowano na terenie województwa śląskiego działania edukacyjne w zakresie profilaktyki wad postawy „Lekki tornister”. Adresatami działań edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych, a szczególnie dzieci w klasach I-III.

- reklama -

Ciężkie tornistry 

W 2019 r. w ramach bieżących kontroli, w wybranych szkołach powiatu raciborskiego (18), przeprowadzono pomiary obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków. W sumie, w ramach badania, zważono 1619 uczniów klas I-VIII i tyle samo tornistrów/plecaków. Tornistry/plecaki ważono z całą zawartością. Z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących wagi tornistra/plecaka szkolnego, który jest podstawowym atrybutem każdego ucznia przyjęto, i nadal przyjmuje się, iż jego ciężar nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała dziecka (norma niska – 10%, norma wysoka – 15%). Stwierdzono, iż w przypadku 38% zbadanych uczniów ciężar tornistra/plecaka nie przekraczał 10% ich masy ciała. W przypadku 43% uczniów ciężar ich tornistrów/plecaków mimo przekroczenia przyjętej niskiej normy 10% wagi ciała nie przekroczył jednak normy wysokiej tj. 15%. Pozostałe 19% uczniów nosiło tornistry/plecaki, których ciężar przekraczał 15% ich masy ciała. Najcięższy tornister ważył 9,8 kg (przy wadze ucznia 65,3 kg).

Zalecenia GIS

1/5 dzieci z za ciężkim plecakiem 

W minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, podczas kontroli placówek szkolnych sprawdzano również czy w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Z zebranych danych wynika, iż 100% skontrolowanych w 2019 r. szkół spełniło dyspozycje § 4a Dz.U. 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn.zm.

Mimo zapewnienia uczniom w pomieszczeniach szkoły lub placówki miejsc na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych prawie 1/5 dzieci objętych badaniem nosiła zbyt ciężkie tornistry/plecaki. Aby dziecko nie uginało się pod ciężarem szkolnego tornistra/plecaka ważna jest współpraca szkoły z rodzicami i dziećmi celem wypracowania metod i sposobów na zminimalizowanie ciężaru tornistra/plecaka. Nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów/plecaków jest niezwykle istotny. Kluczowy jest również sam wybór tornistra/plecaka szkolnego. Problem dotyczący niewłaściwie wybranego, źle zapakowanego i nieodpowiednio noszonego tornistra/plecaka winien być omawiany także z uczniami.

W roku 2020 nadal prowadzone będą systematyczne pomiary obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków. Po przeprowadzonych obliczeniach wyników pomiarów, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przekazuje szkołom szczegółowe wyniki badań, celem ich wykorzystania podczas pracy z uczniami i rodzicami.

Celem działań jest:
– podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat – profilaktyki chorób układu ruchu,
– zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów,
– konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.
Problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i związane z tym ryzyko wad postawy to kwestia niezwykle istotna zwłaszcza w wieku od 6 do 10 lat, gdy dziecko jest najbardziej narażone na wykształcenie się u niego wad postawy. W tym czasie dziecko intensywnie rośnie co w zestawieniu z kilkugodzinnym siedzeniem w ławce szkolnej i ograniczoną swobodą ruchu może niekorzystnie rzutować na nawyki dotyczące postawy ciała.

/materiał nadesłany oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here