Rafako wprowadziło procedury bezpieczeństwa

Rafako
Rafako

– Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów – podkreśla spółka.

Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, Rafako S.A. wprowadziło w życie procedury zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. – Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów – podkreśla spółka. Wszystkim pracownikom, których charakter pracy daje taką możliwość, zarząd umożliwia oddelegowanie do pracy zdalnej. Na terenie Rafako i na prowadzonych przez spółkę budowach wprowadzono zaostrzone procedury sanitarne.

- reklama -

Rafako nie przerywa produkcji ani nie ogranicza działań na realizowanych kontraktach. Jak podkreśla spółka, stosuje się do zaleceń wydawanych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia, które są stale monitorowane, tak aby zasady przestrzegania bezpieczeństwa były zawsze aktualne i zgodne z najnowszą wiedzą i decyzjami organów sanitarnych, a pracownicy o nich poinformowani.

Wprowadzony został pomiar temperatury przy wejściu na teren zakładu pracy. Pracownikom zalecono również pomiar temperatury w domu, przed przyjściem do pracy. Obowiązkowy pomiar temperatury będzie dotyczył też kontrahentów pojawiających się w firmie, a osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi nie będą wpuszczane na teren spółki.

Ograniczono do niezbędnego minimum przemieszczanie się pracowników między budynkami. W pomieszczeniach ogólnodostępnych wprowadzono wytyczne polegające na zmniejszeniu liczby osób, które mogą tam jednocześnie przebywać. Zarówno spotkania wewnętrzne, jak i zewnętrzne organizowane są poprzez telekonferencje lub wideokonferencje. Już wcześniej ograniczono delegacje zagraniczne, w tej chwili wprowadzono ich całkowite wstrzymanie.

W wielu miejscach wywieszono plakaty przypominające o zasadach zachowania higieny, instrukcje dotyczące mycia rąk i zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Komunikacja w tym zakresie prowadzona jest wielokanałowo, z użyciem środków przekazu adekwatnych do różnych stanowisk pracy.

Osoby pełniące funkcje kierownicze na budowach otrzymały instrukcje do stosowania, w zależności od rozwoju sytuacji. W przypadku budowy w Jaworznie zamawiający, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron, wprowadził własne procedury i zabezpieczenia na terenie budowy nowego bloku. Niezależnie od stosowania tych procedur pracownicy Rafako i podwykonawcy zobowiązani się także do stosowania zasad wprowadzonych w Grupie Rafako.

Decyzją prezesa zarządu powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego, który analizując sytuację, będzie podejmował decyzje o ewentualnych dalszych zmianach w zasadach funkcjonowania spółki. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i analizowana na codziennych telekonferencjach z prezesem zarządu.

Pracownikom udostępniono specjalny adres mailowy, na który mogą kierować wszelkie pytania związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną i działaniami spółki w tym zakresie.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here