Karny Kopciuch: jest pierwszy wniosek o postępowanie administracyjne

Gdy rozpoczynała się akcja społeczna Karny Kopciuch, jej organizatorzy zapowiadali, że w stosunku do najbardziej opornych kopciuchów będą wnioskować o postępowanie administracyjne przymuszające do wymiany starego kotła. No i stało się: Fundacja 360! skierowała pierwszy wniosek o postępowanie administracyjne w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wniosek trafił do wójta gminy Godów w powiecie wodzisławskim, w woj. śląskim. Dotyczy jednego z domów przy ulicy Powstańców w miejscowości Łaziska. Budynek został aż 3 razy zgłoszony jako truciciel poprzez stronę www.karnykopciuch.pl. Nie pomogło wysłane przez organizatorów akcji wezwanie do zaprzestania zatruwania środowiska. Nie pomogła też skierowana do truciciela kontrola urzędu gminy.

- reklama -

Oto jeden z filmików przesłany przez zgłaszającego, dokumentujący zatruwanie życia nie tylko najbliższym sąsiadom, ale całej okolicy:

Autorzy we wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego powołują się m.in. na artykuły 362 i 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Z treści tych artykułów wynika, że jeśli wójt stwierdzi, że działanie osoby fizycznej negatywnie oddziałuje na środowisko, może wydać decyzję zakazującą dalszego używania kotła „kopciucha”.

Autorzy wniosku chcą, by wójt gminy Godów, rozpatrzył w postępowaniu m.in. takie dowody:

– opinię rzeczoznawcy na okoliczność rodzaju kotła stosowanego do ogrzewania budynku i jego dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jego stanu technicznego oraz możliwości dalszego stosowania z wyeliminowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności ustalenia czy eksploatacja kotła nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia,

– pismo właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej zawierającej informację, czy we wskazanym budynku straż pożarna interweniowała z powodu zapalenia się sadzy w kominie w okresie ostatnich trzech lat, i czy wydawała zalecenie zakazu korzystania z budynku,

– dowodu z pomiaru emisji zanieczyszczeń w czasie eksploatacji kotła celem wykazania rodzaju i rozmiarów emisji zanieczyszczeń (czy emisja nie jest zanieczyszczaniem), oraz ustalenia numerów ewidencyjnych działek znajdujących się w zasięgu eksploatacji kotła w celu ustalenia stron postępowania,

– opinię kominiarską w zakresie spełnienia wymagań technicznych dla stosowanego systemu grzewczego w tym stanu wentylacji i komina,

– opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie stanu technicznego budynku w tym instalacji centralnego ogrzewania.

– Liczymy na to, że wszczęcie tego postępowania i nagłośnienie całej sprawy da do myślenia wszystkim, którzy są głusi na argumenty. A argumenty są takie, że kopcenie z komina to szkodliwa działalność, powodująca szereg chorób i skracająca życie nas wszystkich, którzy musimy żyć w smogu – mówi Emil Nagalewski z Fundacji 360!

Fundacja 360! złożyła wniosek o uzyskanie statusu strony w postępowaniu prowadzonym przez wójta gminy Godów. Będziemy Was na bieżąco informować o losach tej sprawy. Więcej informacji o akcji przeczytacie na stronie www.karnykopciuch.pl

Organizatorem akcji Karny Kopciuch jest grupa medialna tuPolska. Akcję wspierają partnerzy – firmy i organizacje ekologiczne: Projekt Wyjście Smoga, Rybnicki Alarm Smogowy, Kancelaria Adwokacka Jarosława Recka, Słońce+, 499.pl, Yoobee, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Martis Consulting, Agencja Star Manager, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim i Prevac.

Partnerami medialnymi akcji są: Rybnik.com.pl, tuWodzisław.pl, tuŻory.pl, tuJastrzębie.pl ŚląskiBiznes.pl, Dziennik Zachodni, Naszemiasto.pl, tuWroclaw.com, Wolny Rynek, Raciborz.com.pl, Plusydlabiznesu.pl, Gazeta Informator.

/materiał nadesłany oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj