Trwają remonty dróg w gminie Kuźnia Raciborska [ZDJĘCIA]

Turze - Budziska
Turze - Budziska

Obecnie realizowane są zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze” i „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska”.

W ubiegły piątek, 17 kwietnia, odbyło się spotkanie starosty raciborskiego z burmistrzem gminy Kuźnia Raciborska połączone z wizją lokalną przebiegu przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych w Turzu i Budziskach. Prace trwają na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze”.

- reklama -

Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi – ul. Raciborskiej o długości 854 mb od zatoki autobusowej do wału przed mostem na rzece Rudzie, a jego zakres obejmuje m.in. przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50 m do 6,0 m z poszerzeniami na łukach, przebudowę istniejącego chodnika i poboczy, przebudowę istniejących zjazdów do posesji i pół uprawnych, regulację, profilowanie i odmulanie rowów, wymianę przepustów pod zjazdami do posesji oraz budowę nowych odcinków oraz wymianę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania to 2 763 000,30 zł. Otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 638 082,75 zł. Pozostałe koszty są finansowane po połowie przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska.

Obecnie trwają prace związane z ułożeniem podbudów z kruszyw mineralnych na jezdni, ustawianie krawężników i układanie kostki brukowej na chodnikach. W najbliższych dniach Wykonawca planuje wykonywać podbudowy z asfaltu drogowego. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 6 lipca 2020 r.

Drugie wizytowane zadanie to „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska”. Polega ono na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych, prowadzących przez teren niezabudowany o łącznej długości 970 m.

Zakres praz obejmuje m.in. przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0 m z poszerzeniami na łukach, przebudowę zatoki autobusowej wraz peronem, przebudowę poboczy oraz istniejących zjazdów do posesji i pól, regulację, profilowanie i odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami.

Wartość tego zadania to 2 130 248,29 zł, z czego 1 276 782,95 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych a pozostałe koszty zostaną sfinansowane przez Powiat oraz Gminę Kuźnia Raciborska podobnie jak w pierwszym zadaniu

Pomimo tego, że termin zakończenia robót budowlanych przypada na 6 lipca 2020 r., na zadaniu tym już wykonano wszystkie roboty na jezdni wraz z oznakowaniem poziomym. W trakcie znajdują się zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oznakowania pionowego.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj