Matury 2020, czyli reżim sanitarny w raciborskich szkołach

matura
Zdjęcie poglądowe

Ze względu na koronawirusa egzaminy maturalne zostały przesunięte na czerwiec i będą przeprowadzone zgodnie z reżimem sanitarnym. 

W tym roku sesja maturalnych egzaminów jest inna, niż wszystkie. Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce egzaminy maturalne zostały przesunięte na termin czerwcowy oraz będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

- reklama -

Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w całej Polsce ponad 278 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników – w tym 665 uczniów z 9 szkół podległych powiatowi raciborskiemu. Egzaminy maturalne potrwają do 29 czerwca. Młodzież z terenu Naszego powiatu niejednokrotnie udowodniła jak daleko potrafi zajść zdobywając wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach, co potwierdza ich wysoki poziom wiedzy.

Tegoroczni maturzyści – tak jak dotąd – muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Muszą też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru – maksymalnie do sześciu.

Jednak decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego nie odbędą się obowiązkowe matury ustne. Przeprowadzone zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Zgodnie z wprowadzonym reżimem sanitarnym:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły),

– na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,

– na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),

– zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających,

– zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku,

– należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej,

– czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj