Była komenda policji w Raciborzu już po rewitalizacji [ZDJĘCIA]

0
osrodek wsparcia raciborz
Zrewitalizowany budynek starej komendy policji

Obiekt przy ul. Wojska Polskiego otrzyma nową funkcję – powstanie tu ośrodek wsparcia i mieszkania wspomagane.

Dwa i pół roku trwała rewitalizacja zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie komendy powiatowej policji przy ul. Wojska Polskiego w Raciborzu. Jeszcze w tym roku powstanie tu ośrodek wsparcia z miejscami dziennego pobytu oraz mieszkania wspomagane.

- reklama -

Wartość inwestycji to ok. 7 mln zł. Urząd pozyskał na wsparcie tej inwestycji środki w wysokości 3,34 miliona złotych – poziom dofinansowania wynosi 48,71% – z RPO dla województwa śląskiego w ramach zadania pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie komendy powiatowej policji”. Prace budowlane trwały od 28 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Zrewitalizowany obiekt otrzyma nową funkcję. Powstanie tu ośrodek wsparcia i mieszkania wspomagane – placówka działać będzie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu w ramach komplementarnego projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych”, na który również pozyskano 1 628 tys zł dofinansowania, tj. 93% kosztów kwalifikowanych.

Dwuletni projekt zakłada utworzenie ośrodka z 30 miejscami dziennego pobytu oraz powstanie 16 mieszkań wspomaganych z przeznaczeniem dla 20 osób. Wsparciem objętych zostanie w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niezdolnych do samodzielnego życia, jak również osoby z ich najbliższego otoczenia – zgodnie z zapisami projektu pod warunkiem spełnienia zapisów regulaminu konkursu. Osoby chcące skorzystać z oferty powstającego ośrodka wsparcia poddane zostaną diagnozie w celu adekwatnego do potrzeb dostosowania usług społecznych. O procedurach ubiegania się o miejsce zarówno w dziennym domu pobytu i mieszkaniach wspomaganych ośrodek będzie informował na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, strony Urzędu Miasta oraz mediów. Projekt zakłada również zapewnienie wspierających działań w postaci: usług społecznych, terapii, warsztatów itp. prowadzonych przez osoby zaangażowane do realizacji projektu.

Z uwagi na epidemię Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przesunięcie terminu realizacji projektu. 24 czerwca Radzie Miasta Racibórz przedłożona zostanie stosowna uchwała powołująca jednostkę z mocą obowiązującą od sierpnia 2020 r. W następstwie tejże uchwały na sesji prawdopodobnie w sierpniu procedowany będzie kolejny dokument określający kryteria rekrutacji i sposób odpłatności za świadczone usługi w nowej jednostce. Zatem uruchomienie ośrodka nastąpi w sierpniu, rekrutacja uczestników do projektu, czyli Dziennego Domu i Mieszkań Wspomaganych będzie miała miejsce późną jesienią, a faktyczne zasiedlenie obywać będzie się od ostatniego kwartału tego roku. Są to terminy orientacyjne, ponieważ dziś trudno jednoznacznie zająć stanowisko w tej kwestii z uwagi na epidemię i jej następstwa.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here