Place zabaw w gminie Pietrowice Wielkie już otwarte

plac zabaw pietrowice
Fot. UG Pietrowice Wielkie

Dzieci mogą korzystać z placów zabaw pod kilkoma warunkami. Wszyscy użytkownicy proszeni są o stosowanie się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego i zachowanie zdrowego rozsądku.

Otwarte zostały place zabaw znajdujące się na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Osoby tam przebywające zobowiązane są do przestrzegania „Zasad korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”.

- reklama -

Zasady korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie:
1. Z placów zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Wymóg określony w ust. 1 dotyczy również opiekunów dzieci.
3. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
4. Opiekunowie powinni zachować dystans pomiędzy sobą oraz dziećmi, które nie znajdują się pod ich opieką wynoszący co najmniej 2 m.
5. Wymóg określony w ust. 4 nie dotyczy osób, które wspólnie zamieszkują.
6. W przypadku, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających tam osób, zaleca się rezygnację pobytu na placu zabaw.
7. Opiekunowie powinni być wyposażeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny, a w szczególności:
1) unikania bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami zabawy,
2) kasłania i kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych osób.
8. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
9. Zaleca się używania do higieny rak środków dezynfekujących, zawierający spirytus o stężeniu nie mniej niż 60%.
10. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
11. Na placu zabaw nie należy spożywać posiłków oraz napoi.
12. Sprzęt z którego korzystają dzieci opiekunowie powinni zdezynfekować środkami, o których mowa w ust. 9 przed i po korzystaniu z nich.
13. Właściciel lub zarządca placu zabaw:
1) zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób,
2) utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
3) monitoruje stan placu zabaw oraz odpowiada za usuwanie odpadów komunalnych z pojemników na te odpady.
14. Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.
15. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa oraz informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ w sprawach wytycznych korzystania z palców zabaw.

Wszyscy użytkownicy proszeni są o stosowanie się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego i zachowanie zdrowego rozsądku.

oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Piękne place zabaw ale niestety w samych Pietrowicach Wielkich nie ma tak pięknego jak w pobliskich wioskach. Nasz plac zabaw jedynie straszy…

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj