Kiedy ZDW w Katowicach może wyciąć drzewo w pasie drogowym?

0
droga drzewa
Fot. pixabay.com

U podstaw decyzji o wycince drzewa leży zasadniczo dbałość o bezpieczeństwo ruchu i troska o stan techniczny drogi. Niezależnie od powodów wycięcia drzew ZDW zawsze musi dotrzymać rygorów prawnych chroniących przyrodę.

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach często wpływają wnioski o wycinkę drzew. – Trzeba podkreślić, że nie mamy pełni swobody w wycinaniu drzew. Po pierwsze, możemy je wyciąć, o ile znajdują się w pasie drogowym, co jest równoznaczne z tym, że rosną na terenie będącym we władaniu samorządu województwa śląskiego – podkreśla ZDW.

- reklama -

U podstaw decyzji o wycince drzewa leży zasadniczo dbałość o bezpieczeństwo ruchu i troska o stan techniczny drogi. Kiedy drzewa są spróchniałe i grożą upadkiem na jezdnię, lub rozrosły się tak bardzo, iż ich pnie i korzenie rozsadzają konstrukcję drogi, ZDW decyduje o wycince. Także w przypadku przebudowy drogi drzewa są wycinane. Wynika to z konieczności demontażu konstrukcji drogi. Korzenie wrosłe w starą konstrukcję drogi są niszczone, co sprawia, że drzewa są osłabione. Powstaje wtedy ryzyko, że będą niestabilne i zagrożą bezpieczeństwu. Powodem decyzji o wycince jest także konieczność poszerzenia przebudowywanej drogi do standardowych 7 m plus pobocza.

Niezależnie od powodów wycięcia drzew ZDW w Katowicach zawsze musi dotrzymać rygorów prawnych chroniących przyrodę.

Procedura uzyskania pozwolenia wycięcie drzew w pasie drogowym:

1. Po przeglądzie zadrzewienia w terenie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach występuje z wnioskiem do Urzędu Miasta lub Gminy o wydanie decyzji na wycinkę drzew.

2. Urząd wszczyna w terminie do 30 dni postępowanie o wydanie decyzji oraz zwołuje na dany dzień wizję w terenie, na której zostaje sporządzony protokół wraz z dokumentacja zdjęciową.

3. Po zakończonej wizji jest możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

4. Projekt decyzji wraz z zebranymi materiałami dowodowymi zostaje wysłany do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na uzgodnienie ww. projektu RDOŚ ma 30 dni. Jednak w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego termin ten wydłuża się do 60 dni.

5. Po uzgodnieniu projektu decyzji przez RDOŚ, Urząd wydaje decyzję.

6. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji zostaje przesłana po uprawomocnieniu – 14 dni od daty wpływu do wykonawcy celem realizacji.

7. Gdy decyzja jest odmowna lub należy dokonać nasadzeń zastępczych, ZDW odwołuje się od takiej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub daje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Terminy te się wydłużają do 6 miesięcy po odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jeżeli w decyzji Urzędu Gminy jest klauzula o wycince drzew po sezonie łęgowym ptaków, to ZDW może wyciąć w okresie od 15 października do 28 lutego. Sezon lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 14 października.

oprac. /ZDW na podstawie artykułów 83a, 83b, 83c, 83d Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 tekst jednolity)/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here