D. Polowy unieważnił przetarg na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Mimo ośmiu ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta, niespodziewanie, bez podania przyczyny, Dariusz Polowy unieważnił postępowanie.

O tworzeniu dwóch nowych dokumentów strategicznych dla Raciborza mówi się od kilku miesięcy. Jak wiadomo, Strategie Rozwoju Miast tworzy się na na najbliższe lata z uwagi na przyjęte strategie krajowe i wojewódzkie. Pokrywa się to z nowym okresem programowania unijnego na lata 2021 – 2030. W urzędzie raciborskim w 2020 roku kończy się realizacja Programu Wsparcia Przedsiębiorczości, jaki został w 2015 roku opracowany przez miejski Wydział Rozwoju. Już w lipcu 2020 roku Dariusz Polowy zorganizował spotkanie z wybranymi przedsiębiorcami ze Stefanem Kawalcem, analitykiem finansowym związanym z politykami wokół Balcerowicza, które było pierwszym sygnałem, że pierwsze przymiarki  do tego zadania zostały zrobione (odbyły się wówczas spotkania z członkami Subregionu Zachodniego, wizytacja w EkoOkna, spotkanie z wybranymi przedsiębiorcami oraz kilkoma agencjami zatrudnienia tymczasowego. W międzyczasie na dwóch posiedzeniach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, przedsiębiorcy otrzymali wyraźny sygnał, że należy już wkrótce spodziewać się rozstrzygnięcia postępowania mającego na celu wołonienia lidera do tworzenia strategii miasta.

- reklama -

Tymczasem, kilka dni po posiedzeniu Kady Konsultacyjnej (w dniu 7.10.2020), na którym sformułowano wniosek formalny do prezydentów o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Jaką  rolę przewiduje Miasto dla Konsultacyjnej Rady Gospodarczej w procesie realizacji ww zadania, prezydent Dariusz Polowy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027 oraz Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2021-2027” nie podając przyczyny ani uzasadnienia (14.10.2020). Po kolejnym tygodniu Dariusz Polowy odwołał swego zastępcę Michała Fitę, któremu resortowo podlegał Wydział Rozwoju Miasta Racibórz.

W przetargu złożono osiem ofert:

1. HRM CONSULTING Doradztwo Strategiczne s.c., Kraków- 92 250,00zł
2. Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k. 87-100 Toruń – 35 670,00zł
3. Pracownia 3E Aneta Szarfenberg Warszawa – 55 000,00zł
4. GRUPA BST Sp. z o.o. Katowice – 89 000,00zł
5. Collect Consulting S.A. Katowice – 57 810,00zł
6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn – 95 940,00zł
7. Energia dla Miast Sp. z o.o. Mikołów – 27 750,00zł
8. Synergia Sp.z o.o. Lublin – 159 900,00zł.

(Miasto założyło budżet na zadanie 130 000,00zł)

Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na wykonaniu opracowania dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027” oraz dokumentu operacyjnego pn. „Program wspierania przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2021 – 2027”, wraz ze szczegółową Diagnozą społeczno – gospodarczo – przestrzenną, w tym w szczególności: wykonanie niezbędnych w tym celu prac analitycznych, badawczych, koncepcyjnych, redakcyjnych i materiałów uzupełniających, ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu spójności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa oraz strategiami rozwoju ponadlokalnego obejmującymi miasto Racibórz oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli nastąpi taka konieczność w wyniku uzgodnień z podmiotami, o których mowa w ustawie.

Planowany w postepowaniu termin wykonania zamówienia:
1) Harmonogram prowadzonych prac –10 dni od zawarcia umowy.
2) Diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna–60 dni od dnia zawarcia umowy
3) Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027–do dnia 31.10.2021 r.
4) Opracowanie Programu wspierania przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2021 –2027–do dnia 30.11.2021 r.

/i/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Burmistrz polowy jeszcze troszkę męki i aut że stanowiska. Mieszkańcy Racibórza mają dość! Do tej pory nic nie zrobiłeś by zrobić Racibórz był znów wielki!

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj