Czechy zamykają granice dla Polaków z powodu koronawirusa

czechy praga
Praga

W powiecie raciborskim przybyło 207 przypadków zakażenia. Jest też 55 ozdrowień i 11 zgonów.

W Polsce jest 27 086 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków dotyczy województw: śląskiego – 3942, mazowieckiego – 2951 i małopolskiego – 2815. Zmarło 445 osób – to największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. W sumie w Polsce odnotowano 493 765 przypadków, zmarło 7287 osób, a 188 675 wyzdrowiało. W ciągu ostatniej doby wykonano 82,95 tys. testów.

- reklama -

Przez kilka dni tempo przyrostu nowych zakażeń w Czechach malało, jednak w środę odnotowano tam najwięcej zakażeń od początku pandemii – 15 729. W związku z tą sytuacją kraj zamyka granice. Od 9 listopada do Czech nie będą mogli wjechać Polacy – Polska znalazła się na czerwonej liście, czyli w gronie krajów wysokiego ryzyka zakażeniem koronawirusem.

Wyjątkiem zostali objęci cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19, posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską, cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE, członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej oraz pracownicy transportu międzynarodowego.

Do Czech mogą wjeżdżać też cudzoziemcy, który wjazd leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem – np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci. Na liście wyjątków są też sytuacje nagłe, np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne – pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Przyjazd do Czech dla osób w większości wyżej wymienionych przypadków na okres powyżej 12 godzin (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu, poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h.

Zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, zostali objęci m.in.: pracownicy transportu międzynarodowego, obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy tranzytem lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych, dzieci poniżej 5. roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania – zielone – nie generują żadnych obostrzeń. Podróże turystyczne od 22 października nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim:
– liczba osób poddanych kwarantannie domowej z powodu wszystkich przyczyn – 71 810 (było 66 982)
– liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 9 024 (9 349)
– liczba próbek zbadanych w laboratoriach w woj. śląskim łącznie – 686 380
– liczba próbek zbadanych w ramach badań przesiewowych – 112 767
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim zgłoszonych do WSSE w Katowicach – 62 973 (59 031)
– liczba ozdrowieńców (osoby z potwierdzonym COVID-19, które wyzdrowiały) – 31 753 (30 882)
– liczba zgonów – 1 128 (1 069)

W powiecie raciborskim przybyło 207 przypadków zakażenia – to nowy rekord. Jest też 55 ozdrowień i 11 zgonów. W szpitalu w Rybniku zmarło pięć osób z powiatu raciborskiego: 84-letni mężczyzna, 84-letnia kobieta, 84-letnia kobieta, 89-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna, w szpitalu w Głubczycach – 59-letni mężczyzna i 85-letnia kobieta, a w szpitalu w Raciborzu – 87-letni mężczyzna. W powiecie raciborskim zmarli także: 65-letnia kobieta, 86-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj