Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Raciborzu

praca dane wykres
Fot. freepik.com

Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do ich zadań należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

10 listopada zarządzeniem starosty raciborskiego został powołany nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Raciborzu na lata 2020-2024.

- reklama -

Aktualnie Powiatową Radę Rynku Pracy w Raciborzu tworzą:
1) Małgorzata Lenart – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
2) Eleonora Cofała – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
3) Marian Plura – przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
4) Janusz Lewandowski – przedstawiciel Raciborskiej Izby Gospodarczej,
5) Wiesław Oleszowski – przedstawiciel NSZZ Solidarność,
6) Jan Opolony – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych,
7) Anna Iskała – przedstawiciel Gminy Nędza,
8) Marek Kurpis – przedstawiciel Powiatu Raciborskiego,
9) Tomasz Kruppa – przedstawiciel Gminy Rudnik.

Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do ich zadań należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy. Ponadto zajmują się opiniowaniem celowości realizacji programów specjalnych proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych oraz celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Zarządzenie nr 115/2020 starosty raciborskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Raciborzu na kadencję w latach 2020-2024, jest dostepne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego pod adresem: bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/zarzadzenia_od_2011/idu:9874.html.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj