Remonty dróg w Kobyli i Borucinie

remonty drog kobyla borucin
Remonty dróg w Kobyli i Borucinie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Głównej w Kobyli oraz odcinka drogi powiatowej ul. Doktora Rostka i Krzanowickiej w Borucinie są na liście zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie raciborskim znalazły się na liście zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Głównej w Kobyli oraz odcinka drogi powiatowej ul. Doktora Rostka i Krzanowickiej w Borucinie.

- reklama -

Wstępny koszt przebudowy drogi w Kobyli wynosi 3 531 363 zł, w tym planowane środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55% z tej kwoty, co przekłada się na dofinansowanie w wysokości 1 942 249 zł. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane po połowie przez powiat i gminę Kornowac.

Prace zostaną wykonane od cieku wodnego Żabnica w kierunku Raciborza do rejonu budynków przy ul. Głównej 123 i 126 w Kobyli. Zakres obejmuje głównie przebudowę jezdni, części chodników, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, odtworzenie poboczy, a także roboty dotyczące urządzeń odwadniających wraz z wyprofilowaniem skarp rowów przydrożnych.

Z kolei szacunkowy koszt przebudowy drogi powiatowej w Borucinie to 1 798 464 zł. Na tym zadaniu również planuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55%, tj. w kwocie 989 155 zł, natomiast tzw. udział własny zostanie sfinansowany po połowie przez powiat i gminę Krzanowice.

Inwestycja w Borucinie będzie prowadzona od skrzyżowania z ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic. Roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, wykonanie chodnika od skrzyżowania z ul. Bończyka do ostatniego budynku w Borucinie, a także odtworzenie poboczy, wymianę i uzupełnienie elementów odwodnienia drogi.

Postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na oba zadania powiat zamierza przeprowadzić po podpisaniu umów o dofinansowanie, co powinno nastąpić na przełomie I i II kwartału 2021 r. Zadania te planuje się zakończyć w IV kwartale przyszłego roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here