Szkoła podstawowa w Kornowacu z dofinansowaniem UE

sp kornowac
Fot. UG Kornowac

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu. Dofinansowanie pomoże także w utworzeniu oddziału przedszkolnego.

Projekt pn. „Większe kompetencje to większa szansa na sukces – Innowacyjna Nauka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu” uzyskał dofinansowanie w wysokości 221 234,32 zł w ramach poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Wartość całego projektu to 245 815,91 zł.

- reklama -

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówce. Będzie on realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów: matematyka, język angielski i niemiecki, informatyka, warsztaty prowadzone metodą eksperymentu (geografia, fizyka, zajęcia biologiczno-chemiczne) oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc logopedyczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Odbędą się też szkolenia dla nauczycieli: „TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania”, „Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły” i „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Dzięki projektowi szkoła będzie doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, m.in.: tablicę interaktywną, laptop, powstaną multimedialne pracownie przedmiotowe – pakiet matematyczno-przyrodniczy, otrzyma zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki, zestaw demonstracyjny „Płyny i gazy” czy zestaw doświadczalny „Termodynamika i ciepło”. Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu chmurowego wspomagającego proces edukacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania.

Kornowac uzyskał także dofinansowanie w wysokości 161 494,09 zł na realizowany projekt pn. „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu”. Wartość całego projektu to 189 993,05 zł.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach o niskim stopniu upowszechniania, zwłaszcza wśród dzieci w wieku 3-6 lat z obszarów wiejskich. W projekcie utworzono 10 nowych miejsc w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz część niezbędnego wyposażenia. Placówka wychowania przedszkolnego zostanie wyposażona w nowoczesne narzędzia pracy z dziećmi, m.in. w tablicę interaktywną oraz magiczny dywan.

Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj